Fakultātes

Dabas un inženierzinātņu fakultāte

 Mērķi

• Nodrošināt labvēlīgu un radošu vidi iegūt kvalitatīvu, uz inovācijām balstītu augstāko profesionālo un/vai akadēmisko izglītību dabaszinātnēs un inženierzinātnēs;
• Nodrošināt fakultātes zinātniskā potenciāla stabilizēšanu un kvantitatīvo un kvalitatīvo rādītāju sasniegšanu atbilstoši universitātes kritērijiem, sistemātiski veicinot akadēmiskā personāla izaugsmi;
• Nostiprināt fakultātes pārraudzībā esošos studiju virzienus nodrošinot studiju programmu kvalitāti, studentu skaita palielināšanu, piedāvājot jaunas starptautiski un valstiski pieprasītas studiju programmas;
• Nostiprināt fakultātes darbības un darbības rezultātu atpazīstamību sabiedrībā, mērķtiecīgi plānojot un īstenojot mārketinga pasākumu sistēmu.


Dabas un inženierzinātņu fakultātes piedāvātās studiju programmas:
 

Pamatstudijās


Augstākā līmeņa studijas


 


dekāne

ANITA JANSONE
Dr. sc.comp.

Lielā iela 14., 404. telpa,
tālr. 634 54046, 
mob.tālr. 26110394;
e-pasts: anita.jansone@liepu.lv

pieņemšanas laiks:
O. 15:00 - 16:00
C. 10:00 - 11.00 

Fakultātes e-pasts: dif@liepu.lv

          Anita Jansone

metodiķe
Solvita Gauše-Bokuma 
Lielā iela 14, 414. telpa, 
tālr. 634 54046 
mob. tālr. 26110394 
e-pasts: solvita.gause-bokuma@liepu.lv

 
sekretāre

Mārīte Kadiķe
Lielā iela 14, 414. telpa,
tālr. 634 54046, 
mob.tālr. 26110394;
e-pasts: marite.kadike@liepu.lv

 

sekretāre
Ieva Roze
Lielā iela 14, 414. telpa,
e-pasts: dif@liepu.lv

 

Informācijas tehnoloģiju, inženierzinātņu, fizikas un matemātikas mācībspēki

Lielā iela 14, 415a. telpa

vides zinātņu mācībspēki

Lielā iela 14, 401. telpa, tālr. 634 20647

Liepājas Universitātes mācībspēki