Publications

Title Scientific institute Publication Type Authors Year of publishing
1 “Teātris pasaules līdzsvara meklējumos.” Kritiķa dienasgrāmata septembrī Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Vēsma Lēvalde 2021
2 “Unisonā pa trepēm uz augšu”. Intervija ar aktrisi Daci Bonāti Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Vēsma Lēvalde 2021
3 „Atviros durys“: Liepojos universiteto (Latvija) profesorę Zandą Gūtmanę kalbina literatūrinio internetinio latvių žurnalo punctum vyriausiasis redaktorius Artis Ostups Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Zanda Gūtmane 2021
4 „Savējais un svešais Harija Skujas dzejā: represētā pieredze” Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Anda Kuduma 2021
5 2020. gada otrais pusgads Kurzemes Humanitārajā institūtā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Anita Helviga 2021
6 A note on native and non-native accentedness judgements Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Dzintra Bond, Verna Stockmal, Dace Markus 2021
7 Academic Writing in the Baltic States: Introducing the Bwrite project Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Diāna Laiveniece, Anni Jürine, Djuddah Leijen, Helen Hint, Jolanta Sinkuniene, Christer Johansson, Nicholas Groom 2021
8 Action research for creating networks in pedagogical practice. Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Linda Pavītola, Lāsma Latsone 2021
9 Apsīšu Jēkabs un Rūdolfs Blaumanis: salīdzināmie aspekti - Scientific publication Benedikts Kalnačs 2021
10 ASSESSMENT STRATEGIES TO PROMOTE STUDENTS` LEARNING PROGRESS Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Maija Ročāne, Alīda Samuseviča 2021
11 Atgriezeniskās saites nozīme mācīšanas un mācīšanās procesā Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Elita Špehte, Pāvels Jurs 2021
12 Atrastais laiks un valoda (Par Kristīnes Želves romānu “Grosvaldi”) Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Zanda Gūtmane 2021
13 Atskaņotājmākslas attīstība Liepājā un Otrā pasaules kara ietekme uz mūziķu likteņiem Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Vēsma Lēvalde 2021
14 Bērnu latviešu valodas attīstība artikulācijas, normu un lingvistiskās vides šķēršļu joslā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Dace Markus 2021
15 Blended learning in lifelong adult education in the aspects of covid-19 epidemical restriction Institute of Science and Innovative Technologies (ISIT) , Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Lilita Ābele, Dina Barute, Lāsma Ulmane-Ozoliņa, Baiba Rivža 2021
16 Caurviju prasmju pilnveides aspekti augstskolu studiju procesā Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Dace Stieģele 2021
17 CHALLENGES IN EDUCATION DURING PANDEMIC: TRANSFORMATION OF PUPIL AND TEACHER INTERACTION. Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Kristīne Niedre-Lathere, Alīda Samuseviča 2021
18 Challenges of textile industry in the framework of Circular Economy: Case from Latvia Institute of Science and Innovative Technologies (ISIT) Scientific publication Dzintra Atstāja, Natālija Cudečka-Puriņa, Rudīte Vesere, Lilita Ābele, Sergiy Spivakovskyy 2021
19 Change of paradigm in Latvia educational establishment management in historical perspective (from 1919 to 1940) Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Inta Kulberga, Pāvels Jurs 2021
20 Changing the paradigm in the values of education in the 20th century Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Pāvels Jurs, Ivita Pelnēna, Maija Ročāne 2021
21 Crossing secular and religious borderlands: explorative study of students’ worldviews in academia. In New Directions in Religious and Values Education: International Perspectives. Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Lāsma Latsone, Dzintra Iliško 2021
22 Current aspects of professional competence formation in higher education Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Santa Striguna, Alīda Samuseviča 2021
23 Design Thinking for Sustainable Development Institute of Science and Innovative Technologies (ISIT) Scientific publication Māra Zeltiņa 2021
24 Determination of subjects' significance rate and optimal information control in social networks Institute of Science and Innovative Technologies (ISIT) Scientific publication Sharif E. Guseynov, Aleksandrs Berežnojs, Jekaterina Aleksejeva 2021
25 Determination of the adiabatic heat capacity of gases using the Clément-Desormes method Institute of Science and Innovative Technologies (ISIT) Scientific publication Igors Stepanovs 2021