Publications

Title Scientific institute Publication Type Authors Year of publishing
1 Substantīvu piedēkļu -el- un -ēn- lietojums Būtiņģes un Sventājas latviešu valodā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Daiga Straupeniece 2022
2 Sustainable Value Chain of Industrial Biocomposite Consumption: Influence of COVID-19 and Consumer Behavior - Scientific publication Didzis Rutitis, Inga Uvarova, Jānis Brizga, Dzintra Atstāja, Inese Mavļutova 2022
3 Tagadnes pasīvo divdabju substantivēšanās: dialektālo vārdnīcu dotumi / Substantivization of Present Passive Participles: Data in Dialectal Dictionaries Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Ieva Ozola 2022
4 Teksta loma svešvalodu apguvē. Valodu apguve: problēmas un perspektīva - Scientific publication Agata Babina 2022
5 Tematiskās un saturiskās tendences latviešu dzejnieku debijas krājumos 20. gadsimta 60. gados Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Edgars Lāma 2022
6 Temporitms kā režijas instruments Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Vēsma Lēvalde 2022
7 The digital material formatting app prototype 3.0 Institute of Science and Innovative Technologies (ISIT) Scientific publication Kristīne Mackare, Anita Jansone, M. Sneiders 2022
8 The Ecosystem Of The Citizenship Education Concept For Building Civic Competence Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Pāvels Jurs, Alīda Samuseviča, Dina Bethere, Maija Ročāne, Santa Striguna 2022
9 The interconnection between university graduates’ values and current processes in the society on choosing teaching profession Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Pāvels Jurs, Maija Ročāne, Inta Kulberga 2022
10 The paradigm of nationalism ideas in the novels of Latvian 19th/20th century writers Augusts Deglavs and Andrievs Niedra - Scientific publication Inta Genese-Plaude, Linda Zulmane 2022
11 To the issue of finding the stoichiometric coefficients in the chemical reactions Institute of Science and Innovative Technologies (ISIT) Scientific publication Jekaterina Aleksejeva, Sharif E. Guseynov 2022
12 Unerstanding the Concept of Health Literacy in the Educational Environment: A Pilot Study Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Dace Kravale, Anita Helviga, Diāna Laiveniece 2022
13 Vairāk par teātri. Recenzija par Lauras Grozas lieluzvedumu Liepājas teātrī Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Vēsma Lēvalde 2022
14 Valoda Artura Heniņa vēsturiskajos romānos: teksta arhaizācija un stilizācija Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Sigita Ignatjeva 2022
15 Valodas līdzekļu izvēle mirušo personu identificēšanai Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Linda Lauze 2022
16 Vārdi pār lūpām Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Linda Lauze 2022
17 Vērtējummorfoloģijas līdzekļu analītiskā apraksta ietvars: spāņu un latviešu valodas vērtējumformu kontrastīvā analīze - Promotion work Rafael Martin Calvo 2022
18 Vispārējās pašefektivitātes skalas adaptācija latviešu valodā Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Ingūna Griškēviča, Mārtiņš Iltners 2022
19 WELL-BEING AT WORK: A LITERATURE REVIEW ON THE COMPLEX FRAMEWORK - Scientific publication Maira Leščevica, Zane Gusta 2022
20 Zinātniskā raksta nobeiguma daļa: saturs, struktūra, valoda. Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Diāna Laiveniece 2022
21 ..un aiz katrām durvīm.. (Par Evitas Hofmanes stāstu krājumu “Durvis”) Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Zanda Gūtmane 2021
22 "Conflict of Goals” as a Barrier for Effective Use of Visual Models in Primary Math Education Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Maria Urban, Daina Vasilļevska 2021
23 “Desmitgades iekšiņa un āriņa”. Anotācija A. Miglas autorizdevumam “Mūsu Klaipēdas kursiņš” Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Vēsma Lēvalde 2021
24 “Paaudzes sajūtu anatomija.” Ekspresrecenzija par Liepājas teātra aktierkursa diplomdarba izrādi “Diagnoze – jaunība” Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Vēsma Lēvalde 2021
25 “Spēt būt atklātam.” Intervija ar aktieri Juri Bartkeviču Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Vēsma Lēvalde 2021