Publications: Kurzeme Institute of Humanities (KIH)

Title Scientific institute Publication Type Authors Year of publishing
1 Lejaskurzemes izlokšņu aprakstos neminētie: daļēji lokāmie divdabji Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Ieva Ozola 2019
2 Liepājas literārā asinsaina: Fragmentēti vērojumi, 2017–2019 Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Edgars Lāms 2019
3 Liepājas vēja vēstis [Rakstu cikls] Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Edgars Lāms 2019
4 Lingvistiskās īpatnības Būtiņģes un Sventājas teicējas XX gadsimta 60. gadu vēstulēs Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Daiga Straupeniece 2019
5 Literatūra un kultūra laikmetu krustcelēs / Literature and culture at the crossroads of eras Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Edgars Lāms 2019
6 Noteiktības (kategoriskuma) un nenoteiktības (pieļāvuma) izteikšanas iespējas latviešu zinātnes valodā.//Certainty (categoricality) and uncertainty (possibility) – opportunities for expression in the Latvian scientific language. Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Diāna Laiveniece 2019
7 Opera Liepājā - personības un likteņi Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Vēsma Lēvalde 2019
8 Piemares ļaudis un likteņi Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Rakstu krājums 2019
9 Piemares un Olafa Gūtmaņa gada zīmē Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Ieva Ozola 2019
10 Scriptus Manet: humanitāro un mākslas zinātņu žurnāls Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Žurnāls Linda Lauze 2019
11 Second language grammar of pre-school children acquiring Latvian as the second language in an instructional setting Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Ingēra Tomme-Jukēvica 2019
12 Starp dzīvošanas īstenībām un mākoņu gubām. Par Ilzes Šķipsnas stāstu izlasi „Puse patiesības un citi stāsti” Kurzeme Institute of Humanities (KIH) -none- Zanda Gūtmane 2019
13 Teātris tehnoloģiju laikmetā. Digimodernisms un teātra teksts Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Vēsma Lēvalde 2019
14 The lexical competence of preschoolers acquiring Latvian as the second language in an instructional setting Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Ingēra Tomme-Jukēvica 2019
15 The types of errors in the speech production of preschoolers acquiring Latvian as the second language in an instructional setting Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Ingēra Tomme-Jukēvica 2019
16 Trako veču koncepts P. Bankovska prozā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Anda Kuduma 2019
17 Tropu skaidrojums latviešu stilistikā, leksikogrāfijā, literatūrzinātnē / Explanation of Tropes in Latvian Stylistics, Lexicography and Literary Theory Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Anita Helviga 2019
18 Valodu apguves pētniecību popularizējot : hronika Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Diāna Laiveniece 2019
19 Vārda "episks" nozīmes transformācija mūsdienu latviešu valodā. Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Anita Helviga 2019
20 Vārds un tā pētīšanas aspekti Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Rakstu krājums 2019
21 Zvejasrīku nosaukumi Latvijas piekrastē Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Monography Benita Laumane 2019
22 Zvejniecības un jūrniecības gēns latviešu literatūrā: divi Gūtmaņi Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Anda Kuduma 2019
23 “Forschungen der lettischen Heiltradition: die interdisziplinären Aspekte“ Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Ieva Ančevska 2018
24 „Vēl taigas grāmatu lasu”: Olafa Gūtmaņa Sibīrijas pieredzes fenomens Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Anda Kuduma 2018
25 Atbildes uz jautājumiem mutvārdu tekstā: pragmatiskais aspekts Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Linda Lauze 2018