Publications: Kurzeme Institute of Humanities (KIH)

Title Scientific institute Publication Type Authors Year of publishing
1 Nozares terminoloģija ārpus nozares un ārpus terminoloģijas Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Anita Helviga 2020
2 Olafs Gūtmanis Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Edgars Lāma 2020
3 Par kādu folkloristikas terminu resursu laikmeta un nozares kontekstā: Latviešu valodas Terminoloģijas komisijas 8. biļetena (1956) materiāls Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Anita Helviga 2020
4 Par kādu žemaišu konstrukciju ar verbu ļubēt Sventājas latviešu valodā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Daiga Straupeniece 2020
5 Par latviešu un lietuviešu literatūras salīdzināmo pētniecību un tulkošanu. Saruna ar literatūrzinātnieci un tulkotāju Lauru Laurušaiti Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Zanda Gūtmane 2020
6 Personvārdi Būtiņģes un Sventājas latviešu dzimtās XX–XXI gadsimtā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Daiga Straupeniece 2020
7 Pētījums par lietuviešu režisoru Artūru Areimu Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Vēsma Lēvalde 2020
8 Pusnakts stundā. Stāsts Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Zanda Gūtmane 2020
9 Raiņa un Friča Bārdas neklātienes dialogi Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Edgars Lāma 2020
10 Recenzija: Blaumanis divu kultūru krustpunktā. (Füllmann, Rolf, Johanning-Radžienė, Antje, Kalnačs, Benedikts, Kaulen, Heinrich. (Hrsg.) (2019). Rūdolfs Blaumanis (1863–1908). Lettische Moderne und deutschsprachige Literatur. Bielefeld: Aisthesis Verlag. 313 S.) Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Zanda Gūtmane 2020
11 Recenzija: Gaidītā un saņemtā samērs. Par Janas Egles stāstu krājumu Dzimšanas diena Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Zanda Gūtmane 2020
12 Recenzija: Oda paviršuma praviešiem. Par Ilzes Jansones romānu Vīru lietas Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Zanda Gūtmane 2020
13 Recenzija: Upura spēks un varas vājums. Par Kristinas Sabaļauskaites romānu Pētera imperatore Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Zanda Gūtmane 2020
14 Recenzija: Vai mums ir kopīgas debesis? Par Ingas Žoludes un Tīta Aleksejeva grāmatu Livonijas debesis Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Zanda Gūtmane 2020
15 Rhythm in Latvian songs and poems: past and present. Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Dace Markus, Dzintra Bond, Linda Shockey 2020
16 Saucēja balss. Romāns Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Zanda Gūtmane 2020
17 Solījuma pildīšana. Saruna ar publicistu, rakstnieku, tulkotāju Franku Gordonu Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Zanda Gūtmane 2020
18 Speciālās leksikas lietojums lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnes tekstos Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Dzintra Šulce 2020
19 Sprache und Bild im letzten Buch von Günter Grass Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Juris Andrejs Kastiņš 2020
20 The system of pronominal address in Latvian: sociolinguistic aspect Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Linda Lauze 2020
21 Trešā reiha propagandētās ideoloģijas iezīmes vācu literatūrā un latviešu periodikā publicētajā prozā (1941-1944) Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Master's thesis Paula Sekača 2020
22 Trokšņa un klusuma jēdzienu izpratne sākumskolas skolēniem Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Baiba Trinīte 2020
23 Valodas kļūdas svešvalodu apguves procesā: studentu pieredzes atspoguļojums Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Diāna Laiveniece, Linda Lauze 2020
24 Valodas struktūras izpratne 7.–12. klasē. Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Diāna Laiveniece 2020
25 Valodu apguve: problēmas un perspektīva, XVI : zinātnisko rakstu krājums Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Monography Diāna Laiveniece 2020