Publications: Kurzeme Institute of Humanities (KIH)

Title Scientific institute Publication Type Authors Year of publishing
1 Veidenbauma dzejas intertekstualitāte Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Juris Andrejs Kastiņš 2020
2 Viltusdraugi vadībzinātnes promocijas darbu kopsavilkumos angļu un latviešu valodā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Iveta Kopankina 2020
3 Vizma Belševica Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Anda Kuduma 2020
4 Zeigma – viens no mazāk zināmajiem tropu veidiem: nosaukums, skaidrojums, piemēri / Zeugma - a Less Known Kind of Tropes: Denomination, Explanation, Examples Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Anita Helviga 2020
5 Aizputes mācītāja Johana Georga Goldmaņa ieguldījums latviešu bērnu rakstītmācībā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Diāna Laiveniece 2019
6 Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Rakstu krājums 2019
7 Alberta Caunes pilskalnu poēzija Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Edgars Lāms 2019
8 Apgūt jaunu valodu nozīmē labāk izprast pasauli, kurā dzīvojam//Learning a New Language Means Better Understanding the World We Live in : Priekšvārds/Preface Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Diāna Laiveniece 2019
9 Apokalipse Paula Bankovska prozā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Anda Kuduma 2019
10 Ārstniecības augi un dziedināšana laika un valdošās varas kontekstā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Ieva Ančevska 2019
11 Assessment tools of Latvian language aquisition: problems and application versions Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Dace Markus, Tija Zīriņa 2019
12 Augu dziedinošo īpašību raksturojums latviešu dziedināšanas tradīcijā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Ieva Ančevska 2019
13 Bērnu runas specifika izglītības aktualitātes kontekstā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Dace Markus 2019
14 Daiļliteratūras lappuses Kurzemes reģionālajā periodikā 20. gadsimta otrajā pusē: Liepājas pilsētas un rajona piemērs Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Anita Helviga 2019
15 Daži antroponīmi un zoonīmi Džeimsa Džoisa romāna "Uliss" latviešu un krievu tulkojumos Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Sigita Ignatjeva 2019
16 Education in state language: problems and necessary solutions in pre-school education institutions Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Dace Markus, Kārlis Markus, Tija Zīriņa 2019
17 Ērika Kūļa reģionālās kultūrpētniecības projekti Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Anda Kuduma 2019
18 Īsprozas ceļi un strupceļi 21. gadsimta latviešu literatūrā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Edgars Lāms 2019
19 Jūrmalciema mājvārdi Piemares kontekstā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Benita Laumane 2019
20 Kas cilvēkam nav jāzina un nav jāredz. Par Varlama Šalamova grāmatu „Kolimas stāsti” Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Zanda Gūtmane 2019
21 Klasika un laikmetīgā teātra valoda: Viljama Šekspīra "Hamlets" Kauņas Nacionālajā Drāmas teātrī. Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Vēsma Lēvalde 2019
22 Konceptuāls stāsta noraidījums Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Vēsma Lēvalde 2019
23 Kuršu kultūras biedrības vadītājs Miķelis Balčus: personība un darbi Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Daiga Straupeniece 2019
24 Lasītāja saruna ar ... Par Gundegas Repšes eseju grāmatu „Skiču burtnīca. Simts” Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Zanda Gūtmane 2019
25 Latviešu valodas apguve Čehijā : intervija ar Kristīni Anti – latviešu valodas docētāju Kārļa Universitātē Prāgā un Masarika Universitātē Brno Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Diāna Laiveniece, Linda Lauze 2019