Publications: Kurzeme Institute of Humanities (KIH)

Title Scientific institute Publication Type Authors Year of publishing
1 Kurzeme Andras Manfeldes grāmatās bērniem Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Sandra Okuņeva 2021
2 Kurzemes iekopšana: Olafa Gūtmaņa dzīves un mākslas ceļos Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Monography Edgars Lāma 2021
3 Latviešu valodas apguve. XII Starptautiskais baltistu kongress: starptautiski recenzēts zinātnisko rakstu krājums Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Rakstu krājums Dace Markus 2021
4 Latviešu valodniecības un literatūrzinātnes terminoloģijas saskares punkti. Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Anita Helviga 2021
5 Lielais māneklis Laiks (Par Māra Bērziņa romānu “Nākotnes kalējs”) Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Zanda Gūtmane 2021
6 Lingvistiskās attieksmes izpausmes uzrunas lietojumā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Linda Lauze 2021
7 Literatūras un kultūras pētniecības ceļos Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Edgars Lāma 2021
8 Mateos Blanco, Belén. El microrrelato como herramienta didáctica en la enseñanza de ELE. Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Agata Babina 2021
9 Matīss Vītiņš (1795-1861) Ezerē un Purmsātos - skolotājs, rakstnieks un pirmais latviešu žurnālists Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Anita Helviga 2021
10 Mēs to varam īstenot Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Zanda Gūtmane 2021
11 No aizlaikiem izniris Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Zanda Gūtmane 2021
12 Nomadiski klejojumi laikā un telpā. Par sērijas “Es esmu…” romāniem Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Zanda Gūtmane 2021
13 Oļģerta Krodera radošā rokraksta izpausmes publicistikā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Vēsma Lēvalde 2021
14 Pateicības izpausmes folklorā psiholoģiskā kontekstā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Ieva Ančevska 2021
15 Personība un laikmets Piemares zīmē Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Ieva Ozola 2021
16 Personvārdi Nīcas pagasta Verbeļu kapu piemiņas zīmju uzrakstos Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Karīna Krieviņa 2021
17 Pieci Regīnas Ezeras meistardarbi Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Zanda Gūtmane 2021
18 Pilsēta Jāņa Hvoinska dzejā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Anda Kuduma 2021
19 Pirmais teikums: zinātniskā raksta pieteikums Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Diāna Laiveniece 2021
20 Pirmsskolas bērnu latviešu valoda: likumdošana un prakse Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Dace Markus 2021
21 Rakstīts izloksnē: Lejaskurzemes izlokšņu teksti Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Ieva Ozola 2021
22 Redaktores sleja/ Editor’s Column. Scriptus Manet: humanitāro un mākslas zinātņu žurnāls Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Zanda Gūtmane 2021
23 Sadzīviskā poētika (Par Laimas Kotas romānu “Cilvēks ar zilo putnu”) Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Zanda Gūtmane 2021
24 SPANISH LANGUAGE ACQUISITION IN TERTIARY EDUCATION: THE ACTUAL SITUATION IN LATVIA Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Agata Babina 2021
25 Sventājas bibliotēka Lietuvā: vēsture, grāmatas un latvietība. Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Daiga Straupeniece 2021