Publications: Kurzeme Institute of Humanities (KIH)

Title Scientific institute Publication Type Authors Year of publishing
1 Dziedinošās darbības un to veicēji folkloras un valodas liecībās Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Ieva Ančevska 2020
2 Eriks Ādamsons Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Edgars Lāma 2020
3 Ethnoculture Characteristics of the Baltic Nations in Turkestan (1867–1924) Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Daiga Straupeniece, Sherzodjon Choriev 2020
4 Ethnoculture of The Baltic Nation in Turkestan (1867–1917) Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Daiga Straupeniece, Sherzodjon Choriev 2020
5 Ēvalds Vilks. Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Zanda Gūtmane 2020
6 Gintera Grasa pēdējā atzīšanās Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Juris Andrejs Kastiņš 2020
7 Ieskats latviešu fokloristikas terminoloģijas attīstībā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Anita Helviga 2020
8 Ievads runas un rakstu kultūrā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Dace Markus, Anna Vulāne 2020
9 Infinitīva izvēle un lietojums mērķa formulējumā zinātniskajos rakstos latviešu valodā (2008–2018) Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Diāna Laiveniece 2020
10 Izloksnes Priekules novadā 21. gadsimtā / Mundarten in der Region Priekule im 21. Jahrhundert Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Ieva Ozola, Līga Agruma, Rita Kapeniece-Klauža, Elza Ozola 2020
11 Lai virsuzdevums būtu māksla Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Vēsma Lēvalde 2020
12 Latvian Language of Science Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Agnese Dubova, Diāna Laiveniece, Dzintra Lele-Rozentāle, Dzintra Šulce, Egita Proveja, Raita Rollande, Baiba Egle, Iveta Kopankina, Līva Vecvagare, Artūrs Viļums, Raitis Ralfs Vecmanis, Sindija Ansberga, Dana Tihomirova, Veronika Mahmudova, Ance Putniņa, Kristīne Tomase 2020
13 Latvian Theatre in Digital Age Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Vēsma Lēvalde 2020
14 Latviešu dziedināšanas tradīcija Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Monography Ieva Ančevska 2020
15 Lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnes tekstu raksturojums lingvistiskā aspektā. Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Dzintra Šulce, Dana Tihomirova 2020
16 Lebendiger Heilort in Lettland Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Ieva Ančevska 2020
17 Lokālais un globālais Guntas Šnipkes dzejā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Anda Kuduma 2020
18 Lokāmie tagadnes aktīvie divdabji Lejaskurzemes izloksnēs Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Ieva Ozola 2020
19 Mācību grāmata kā nozīmīgs terminoloģijas resurss: Luda Bērziņa „Ievads latviešu tautas dzejā” (1940) Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Anita Helviga 2020
20 Marxist Ideology in Augusts Deglav’s Novel “The New World”. Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Inta Genese-Plaude 2020
21 Mikrostāsta jēdziens mūsdienu literatūrā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Agata Babina 2020
22 Mirdza Ķempe Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Anda Kuduma 2020
23 Nacionālā valoda zinātnē: Latvijas piemērs Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Diāna Laiveniece, Agnese Dubova, Egita Proveja, Baiba Egle 2020
24 Nacionālās literatūras vēsture kā slazds: krievu literatūras nozīme latviešu literatūras virzībā politiskā Atkušņa laikā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Zanda Gūtmane 2020
25 National language in science: The case of Latvian Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Agnese Dubova, Diāna Laiveniece, Egita Proveja, Baiba Egle 2020