Title in original language
Raiņa un Friča Bārdas neklātienes dialogi
Publication language
Latvian
Scientific journal or publisher of a monograph
Starp teksta baudu un dzimumdiferences kaislībām. Veltījums akadēmiķei profesorei Ausmai Cimdiņai, LU Akadēmiskais apgāds
Publication Type
Scientific publication
Scientific institutions
Liepaja University
Scientific institute
Kurzeme Institute of Humanities (KIH)
Field of research
Linguistics and Literary science
Authors
DOI, ISBN, ISSN
Publication text
-none-