Publications: Anna Vulāne

Title Scientific institute Publication Type Authors Year of publishing
1 Ievads runas un rakstu kultūrā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Dace Markus, Anna Vulāne 2020
2 Vecāku aptaujas nozīme bērnu valodas pētījumos Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Dace Markus, Anna Vulāne 2017
3 Velta Rūķe-Draviņa – projekts “Latviešu valodas monolingvāla un bilingvāla apguve: rīki, teorijas, lietojums” Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Dace Markus, Anna Vulāne 2017