Publications: Karīna Krieviņa

Title Scientific institute Publication Type Authors Year of publishing
1 Look at the Graves!: Cemeteries as Guided Tourism Destinations in Latvia Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Anna Elizabete Griķe, Solvita Berra, Karīna Krieviņa 2022
2 Personvārdi Nīcas pagasta Verbeļu kapu piemiņas zīmju uzrakstos Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Karīna Krieviņa 2021
3 Bārtas dzīpari: valoda, kultūra, tradīcijas, ļaudis Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Monography Uļjana Gintnere, Gita Girņus, Anita Helviga, Karīna Krieviņa, Dina Kundziņa, Edgars Lāma, Benita Laumane, Liene Markus-Narvila, Ieva Ozola, Ieva Kaija Ozola, Ieva Pāne 2017
4 Bārtas kapsētvide kultūrvēsturiskajā skatījumā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Karīna Krieviņa 2017
5 Bārtas kultūrvēsturiskās personības: spēkavīrs Jānis Zauls (1906-1989) Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Karīna Krieviņa, Evita Ķuda 2017
6 Bārtas ļaudis vēstures atmiņu mozaīkās Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Karīna Krieviņa 2017
7 Ceļa motīva simboliskās un filozofiskās atklāsmes Olafa Gūtmaņa dzejā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Karīna Krieviņa 2017
8 Piemares ļaudis un likteņi: Rakstu krājums 2 Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Brigita Bušmane, Anita Helviga, Sigita Ignatjeva, Karīna Krieviņa, Evita Ķuda, Anda Kuduma, Diāna Laiveniece, Benita Laumane, Agrita Ozola, Ieva Ozola, Daiga Straupeniece, Nora Vilmane, Leonija Vusa-Mundeciema 2017