Kalendārs:

Decembris

Studiju padomes sēde

Kad:

11.12.2023 10:00 līdz 11:00

Kur:

Liepājas Universitāte, Liepāja, LV-3401, Latvija (Karte)

Apraksts:

Apspriežamie jautājumi:

Uzņemšanas kontrolskaitļu 2024./2025. studiju gadam apspriešana

Dažādi


Padomes sēde

Kad:

11.12.2023 15:00 līdz 17:00

Kur:

MS Teams (Karte)

Apraksts:

Darba kārtība:

Darba kārtības apstiprināšana;

Iepriekšējā LiepU padomes sēdes protokolu Nr.16 apstiprināšana;

Rektores informācija par situāciju LiepU, tajā skaitā LiepU reorganizācijas procesu;

Par LiepU Nekustamo īpašuma attīstības plānu;

Par risinājumu ar O.A.G projekti apsaimniekošanu Dienesta viesnīcā;

Dažādi.

Saite, lai pievienotos:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3amEV0YclPo3FnBCvNolRQ_OxoeHz3d1U5mlh6BA7Du8w1%40thread.tacv2/1695734802980?context=%7b%22Tid%22%3a%22cef26663-7b92-48ff-a55b-36ee89048d75%22%2c%22Oid%22%3a%227d3aa7aa-edcd-4ef3-a143-4b7e75ae3e00%22%7d