Kalendārs:

Novembris

Liepājas Universitātes padomes sēde

Kad:

28.11.2023 14:00 līdz 17:00

Kur:

Liepājas Universitāte, Liepāja, LV-3401, Latvija (Karte)

Apraksts:

Darba kārtībā:

Atklātā daļa

1. Darba kārtības apstiprināšana

2. Iepriekšējā LiepU padomes sēdes protokolu Nr.15 apstiprināšana

3. Rektores informācija par situāciju LiepU

4. Rektores ziņojums par LiepU Nekustamo īpašuma attīstības plāna izstrādi

5. Rektores informācija par LiepU stratēģijas aktualizēšanas procesu un būtiskākajiem riskiem

6. Par LiepU 2023. gada budžeta grozījumiem

7. Dažādi

Saite, lai pievienotos https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3amEV0YclPo3FnBCvNolRQ_OxoeHz3d1U5mlh6BA7Du8w1%40thread.tacv2/1695734736409?context=%7b%22Tid%22%3a%22cef26663-7b92-48ff-a55b-36ee89048d75%22%2c%22Oid%22%3a%227d3aa7aa-edcd-4ef3-a143-4b7e75ae3e00%22%7d