Kalendārs:

Marts

ZINĀTNES UN RADOŠUMA DIENAS 2022

Kad:

21.03.2022 10:00 līdz 17:30

Kur:

Liepājas Universitāte, Liepāja, 303. aud. (Karte)

Apraksts:

Entrepreneurship and management today: from idea to the business "body"

Organizē: VSZF, SAD, Viļņas Lietišķo zinātņu koledža, lektors Eimants Kamiens (Eimantas Kamienas). 

Pieejas saite: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a12LG7P5grBregysiZ_xbrQ7EvBrHvRnkf9lgf_r0LCE1%40thread.tacv2/1647507040319?context=%7b%22Tid%22%3a%22cef26663-7b92-48ff-a55b-36ee89048d75%22%2c%22Oid%22%3a%2209475978-2145-4cdf-be63-4b97a5ff77bd%22%7d
 

 


Senāta sēde

Kad:

21.03.2022 12:00 līdz 13:00

Kur:

Liepājas Universitāte, Liepāja, LV-3401, Latvija (Karte)

Apraksts:

1. LiepU 2021. gada zinātniskās darbības izvērtējums un 2022. gada darbības plānojums

2. LiepU 2021. gada finansiālās un saimnieciskās darbības analīze

3. Kārtība mācībspēku darba apjoma plānošanai un uzskaitei

4. Senāta stipendija

5. Dažādi