Kalendārs:

Februāris

Promocijas darba aizstāvēšana

Kad:

24.02.2022 12:00 līdz 13:00

Kur:

Zoom (Karte)

Apraksts:

12.00 tiešsaistē Zoom Gundega Tomele aizstāvēs promocijas darbu „Bērna valodas attīstības veicināšana un valodas traucējumu korekcija Montesori pedagoģijas aspektā” zinātniskā doktora grāda (Ph.D.) iegūšanai izglītības zinātņu nozarē.

Recenzenti: Dr. paed. Sarmīte Tūbele (Latvijas Universitāte), Dr. paed. Alīda Samuseviča (Liepājas Universitāte), Dr. paed. Svetlana Ušča (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija).