Kalendārs:

Februāris

16. Zinātniski praktiskā Sociālā darba konference

Kad:

18.02.2022 10:00 līdz 16:00

Kur:

ZOOM (Karte)

Apraksts:

Liepājas Universitātes Izglītības zinātņu institūts sadarbībā ar Biedrības ‘’Dižvanagi’’ Baltijas Rehabilitācijas centru 16. Zinātniski praktiskā Sociālā darba konference

10:00- 10.10 Pieslēgšanās ZOOM

10.10 Konferences atklāšana

Liepājas Universitātes administrācijas pārstāvis

Dina Bethere, Liepājas Universitātes Izglītības zinātņu institūta direktore

Ilze Durņeva, Biedrības ‘’Dižvanagi’’ Baltijas Rehabilitācijas centra vadītāja

Visvaldis Gūtmanis, Valsts sociālās aprūpes centra "Kurzeme" direktors

Svetlana Lanka, Liepājas Universitātes Izglītības zinātņu institūta pētniece

10:30-10:50 Aija Barča – Liepājas Universitātes un Latvijas Kristīgās akadēmijas Goda doktore, Latvijas Pensionāru federācijas priekšsēdētāja, Liepājas Piejūras slimnīcas Psihiatrijas klīnikas sociālā darbiniece Latvijas Pensionāru federācijas aktivitātes Latvijas Republikas Saeimas 13. sasaukuma laikā

10.50-11.10 Ilona Šlisere - Dienvidkurzemes novada Bāriņtiesas locekle. Koordinēta, uz bērnu centrēta, bērnu tiesību aizsardzība pašvaldībā

11:10- 11:30 Liene Vēsmiņa - sertificēta psiholoģe, SIA LRS, RSU Liepājas filiāles mācībspēks, EUROTAS sertificēts speciālists transpersonālajā psihoterapijā Ģimene kā psiholoģisks vienots veselums

11:30-11.50 Pēteris Kļava – Bērnu klīniskā universitātes slimnīca, anesteziologs - reanimatologs Kā valstij un ģimenei uztvert bērnu, kuram ir ciešanas?

11:50-12.10 Dr. Kristiāns Dāvis – SIA “Magnum Social&Medical Care’’ centrs RŪRE, valdes priekšsēdētājs Multiprofesionāla paliatīvās aprūpes mājās ieviešana un attīstība Latvijā. RŪRE centrs Liepājā.

12:10-12:30 Salomeja Karaseviciute – Marijampoles koledža, Dr. paed. Sociālā darbinieka kompetence paliatīvajā aprūpē

12.30- 13.00 Artūrs Miksons -ārsts-psihoterapeits, Rīgas Stradiņa universitātes Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas katedras docētājs Kā saglabāt ikdienu, esot krīzē un haosā?

13.00-14.00 pārtraukums

14:00-15.55 Inna V. Olshansky - (ASV), ergoterapeite, Adelfi Universitātes (ASV) doktore Bērna sensorais profils, tam atbilstošs uzturs un attīstības veicināšanas iespējas.

15.55 Konferences noslēgums

Konferences dalības maksa: 5 EUR

(Dalības maksa jāpārskaita ne vēlāk kā līdz 2022. gada 14. februārim)

 

Rekvizīti

Liepājas Universitāte Reģ. Nr. 90000036859 Lielā iela 14, Liepāja, LV – 3401 Banka: Valsts kase Bankas kods: TRELLV22 Konts: LV45TREL9150190000000

Maksājuma mērķis: 21499 dalībnieka vārds, uzvārds, personas kods, dalības maksa konferencē “SOCIĀLĀ DARBA AKTUALITĀTES”