Studentu zinātniskie un radošie darbi: Maija Demitere, zinātniskā grāda pretendente

Nosaukums Studiju programma Autori Izdošanas gads
1 Two Perspectives on Ecological Art = Divas perspektīvas par ekoloģisko mākslu doktorantūras studiju programma “Mediju māksla un radošās tehnoloģijas” Maija Demitere, zinātniskā grāda pretendente, Jans Georgs Glokners (Jan Georg Glöckner), Viļņas Mākslas akadēmijas pētnieks 2021