Kalendārs:

Augusts

Senāta sēde

Kad:

31.08.2023 09:00 līdz 10:30

Kur:

Liepājas Universitāte, Liepāja, LV-3401, Latvija (Karte)

Apraksts:

Apspriežamie jautājumi: 

1. Mācībspēku (docentu) vēlēšanas

2. LiepU budžeta izpildes pārskats

3. Senāta darba plāns

4. 2023./2024. st. g. 1. semestrim

5. Dažādi


Darbinieku kopsapulce

Kad:

31.08.2023 11:00 līdz 13:00

Kur:

Liepājas Universitāte, Liepāja, LV-3401, Latvija (Karte)

Apraksts:

Svinīgais studiju gada sākums mācībspēkiem un personālam - darbinieku kopsapulce.


Liepājas Universitātes padomes sēde

Kad:

31.08.2023 14:00 līdz 17:00

Kur:

Liepājas Universitāte, Liepāja, LV-3401, Latvija, 203. aud. (Karte)

Apraksts:

Darba kārtība:

1. Darba kārtības apstiprināšana

2. Iepriekšējā LiepU padomes sēdes protokola Nr.10 apstiprināšana

3. Rektores ziņojums par situāciju LiepU

4. LiepU uzņemšanas rezultātu izvērtējums

5. Par situāciju saistībā ar nekustamo īpašumu Baseina ielā 9 un projektu Valdemāra ielā 4

6. Par izmaiņām LiepU struktūrā

7. Par LiepU stratēģijas īstenošanas plānu

8. Par padomē apstiprinātās Risku pārvaldības un iekšējās kontroles politikas ieviešanu

9. Par padomē apstiprinātās Personāla politikas ieviešanu

10. Par LiepU budžeta izpildi I pusgadā

11. Par LiepU reorganizāciju

12. Par LiepU uzdevumiem (rīcības plānu) līdz juridiskai reorganizācijai 2024. gada martā

13. Par nākamās sēdes darba kārtības jautājumiem

14. Dažādi.