Kalendārs:

Jūnijs

Senāta sēdē

Kad:

12.06.2023 12:00 līdz 13:30

Kur:

Liepājas Universitāte, Liepāja, LV-3401, Latvija (Karte)

Apraksts:

Apspriežamie jautājumi:

1. Senāta lēmumu izpilde

2. Dažādi

 


Padomes sēde

Kad:

12.06.2023 14:00 līdz 17:00

Kur:

MS Teams (Karte)

Apraksts:

LiepU padomes sēdes darba kārtība:

1. Darba kārtības apstiprināšana.

2. Iepriekšējā LiepU Padomes sēdes protokola Nr.8 apstiprināšana.

3. Rektores informācija par situāciju LiepU.

4. Par studentu uzņemšanas mārketinga kampaņu.

5. LiepU maksas pakalpojumi 2023./2024.studiju gadam. 6. Par finansējuma apguves pagarināšanu, saistībā ar nekustamo īpašumu Baseina ielā 9.

7. Par LiepU reorganizāciju.

8. Par nākamās sēdes darba kārtības jautājumiem.

9. Dažādi.

Saite, lai pievienotos:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3amEV0YclPo3FnBCvNolRQ_OxoeHz3d1U5mlh6BA7Du8w1%40thread.tacv2/1672995796121?context=%7b%22Tid%22%3a%22cef26663-7b92-48ff-a55b-36ee89048d75%22%2c%22Oid%22%3a%227d3aa7aa-edcd-4ef3-a143-4b7e75ae3e00%22%7d