Kalendārs:

Februāris

Senāta sēde

Kad:

20.02.2023 12:00 līdz 13:30

Kur:

Liepājas Universitāte, Liepāja, LV-3401, Latvija (Karte)

Apraksts:

Apspriežamie jautājumi: 

1. Studiju maksa un studiju maksas atlaides 2023./2024. studiju gadam

2. Dažādi.


Liepājas Universitātes padomes sēde

Kad:

20.02.2023 14:00 līdz 16:00

Kur:

Liepājas Universitāte, Liepāja, LV-3401, Latvija (Karte)

Apraksts:

Sēde notiek MS Teams platformā.

Darba kārtība:

1. Iepriekšējo LiepU padomes sēžu protokolu apstiprināšana

2. Rektores informācija par situāciju LiepU, tai skaitā LiepU dienesta viesnīcā

3. Par īres maksas palielināšanu dienesta viesnīcā

4. Par LiepU 2023. gada budžeta projektu

5. Par Personālpolitiku

6. Par risku un iekšējās kontroles politikas izstrādi

7. Par Kuršu ielas 20 nomas tiesībām nomniekam SIA “Liepaja Music”

8. Par rektores atvaļinājumu

9. Par nākamās sēdes darba kārtības jautājumiem

10.Dažādi.