Kalendārs:

Decembris

Senāta sēdes

Kad:

12.12.2022 12:00 līdz 13:00

Kur:

Liepājas Universitāte, Liepāja, LV-3401, Latvija (Karte)

Apraksts:

1. Informācija par LiepU pamatbudžeta plānošanu.

Atbildīgais/-ā - Finanšu un personāla direktore

Jautājumu gatavo - Finanšu un personāla direktore

Paredzamie dokumenti - Informācija

2. Senāta darba plāna apstiprināšana 2021./2022. studiju gada 2. semestrim.

Atbildīgais/-ā - Senāta priekšsēdētājs/-a

Jautājumu gatavo - Senāta priekšsēdētājs/-a

Paredzamie dokumenti - Darba plāns

3. Dažādi


Padomes sēde

Kad:

12.12.2022 14:00 līdz 16:00

Kur:

MS Teams (Karte)

Apraksts:

Darba kārtībā:
1. Darba kārtības apstiprināšana.
2. Iepriekšējo LiepU padomes sēžu protokolu apstiprināšana.
3. Rektora informācija par situāciju LiepU.
4. Par LiepU attīstības stratēģijas projektu un LiepU struktūru.
5. Par LiepU 2023.gada budžeta projektu.
6. Par turpmāko rīcību saistībā ar LiepU rektora atlasi.
7. Par būtiskākajām politikām, kas apstiprināmas LiepU padomē 2023.gada
I ceturksnī.
8. Par 2023.gada LiepU padomes sēžu datumiem un nākamās sēdes darba
kārtības jautājumiem.

Lai piedalītos sēdē un saņemtu saiti uz notikumu, lūgums rakstīt uz
e-pastu: padome@liepu.lv