Galerija

Nepilna laika bakalaura studiju programmu "Dizains", "Latviešu valodas un literatūras un svešvalodas skolotājs", "Svešvalodu skolotājs" un maģistrantūras studiju programmu "Māksla", "Valodas, literatūras un kultūras didaktika" studentu izlaidums 20.01.2012.