Izdevniecība "LiePA"

Jaunumi

SAGATAVOŠANĀ

Valodu apguve: problēmas un perspektīva : zinātnisko rakstu krājums, XVII/XVIII

D. Markus, V. Supe. Bārnu dīnas pīminut

K. Mackare, A. Jansone. Vispārējiem standartiem atbilstoša digitālo teksta materiālu noformēšana: Metodoloģija

И. Глазунов. Завтра была война           

M. Birzniece. Ziedonim pa pēdām

В. Григорьев. Два пальца

 


Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā. 28. LiePA, 2023

ISSN 2500-9508 (iespiests) ISSN 2661-5541 (digitāls)

Sabiedrība un kultūra. XXIV. LiePA, 2023

ISSN 1407-6918 (iespiests) ISSN 2592-8805 (digitāls)

Paipare Mirdza. Mūzikas terapija: teorijas un prakses kompetence: Monogrāfija. LiePA, 2023

ISBN 978-9934-608-32-2 (iespiests) ISBN 978-9934-608-33-9 (digitāls)

Petkus Osvalds. Jūrnieka sapnis. LiePA, 2023

ISBN 978-9934-608-31-5

Helikons. 1/47 marts 2023. LiePA, 2023

ISBN 978-9934-608-37-7

PRO PATRIA. IX LiePA, 2023

ISBN 978-9934-608-36-0

Kurzemes rakstnieku silueti. LiePA, 2023

ISBN 978-9934-608-38-4 (iespiests) ISBN 978-9934-608-39-1 (digitāls)

Bitenieks Raivo. “Āra” prāts. LiePA, 2023

ISBN 978-9934-608-34-6

Birzniece Mirdza. Ar Liepāju saistītie. LiePA, 2023

ISBN 978-9934-608-30-8

Šmits Jirgens. Liepājas hronika 1732-1748
ISBN 978-9934-608-48-3 (digitāls)

Grasis Jānis. Diplomātiskās un konsulārās tiesības. LiePA, 2023

ISBN 978-9934-608-40-7

Петрова Элика. Блгими намерениями. LiePA, 2023

ISBN 978-9934-608-35-3

Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā. 27. LiePA, 2022

ISSN 2500-9508 (iespiests) ISSN 2661-5541 (digitāls)

 

Ozola, Ieva, Markus-Narvila, Liene. Valoda. Laiks. Lejaskurzeme. LiePA, 2022

ISBN 978-9934-608-13-1

ISBN-e 978-9934-608-14-8

A. Krieķis. Sākumskolēna lasītprasmes attīstības pedagoģiskie nosacījumi: Promocijas darba kopsavilkums. LiePA, 2022

ISBN 978-9934-608-26-1

K. Bārdule. Apvērstās mācīšanās pieejas īstenošanas dizains mācību diferenciācijai skolēnu centrētā mācību procesā sākumskolā. LiePA, 2022

ISBN 978-9934-608-28-5

Ā. Gaujietis. Pienenes jau eņģeļo. LiePA, 2022

ISBN 978-9934-608-25-4

Valodu apguve: problēmas un perspektīva : zinātnisko rakstu krājums, XVII/XVIII. LiePA, 2022.

ISSN 1407-9739 (iespiests)

ISSN 2661-5584 (digitāls)

В. Бучковский. Стихиразныхлет. LiePA, 2022

ISBN 978-9934-608-27-8

D. Celmiņa. Iztēle kā personības izziņas darbību veicinošs faktors literatūras mācību procesā vidusskolā: Promocijas darba kopsavilkums
ISBN 978-9934-608-18-6
 

G. Tomele. Bērna valodas attīstības veicināšana valodas traucējumu korekcija Montesori pedagoģijas aspektā: Promocijas darba kopsavilkums
ISBN 978-9934-608-20-9

Sarunas ar diriģentiem: balss ergonomika
ISBN 978-9934-608-22-3 (digitāls)
 

Pro Patria VIII
ISBN 978-9934-608-24-7

Helikons. 1/45 JANVĀRIS 2022
ISBN 978-9934-608-23-0

Aнфилада. 20
ISBN 978-9934-608-21-6

Z. Zandberga. Dzeja
ISBN 978-9934-608-15-5

Z. Anspoka, S. Martena. Latviešu valodas lietpratība un tās pilnveides iespējas vidusskolā: Metodisks līdzeklis skolotājiem, mācību līdzekļu autoriem un vērtētājiem
ISBN 978-9934-608-16-2 (iespiests)
ISBN 978-9934-608-17-9 (digitāls)

Latviešu valodas apguve. XIII Starptautiskais baltistu kongress : rakstu krājums
ISBN 978-9934-608-09-4 (iespiests)
ISBN 978-9934-608-10-0 (digitāls)
 

Piemares ļaudis un likteņi: rakstu krājums, Nr. 4.
ISBN 978-9934-608-11-7 (iespiests)
ISBN 978-9934-608-12-4 (digitāls)

Ādolfs Gaujietis. Atbalsis sadzirdēt
ISBN 978-9934-608-08-7

Sabiedrība un kultūra: rakstu krājums XXIII
ISSN 1407-6918 (iespiests)
ISSN 2592-8805 (digitāls)
 
Helikons
2021. gada septembris
 
M. Paipare. Mūzikas terapija: metodes un tehnika. Rokasgrāmata ne tikai mūzikas terapeitiem
978-9934-608-04-9 (iespiests
978-9934-608-05-6 (digitāls)
 
Pro Patria VII
978-9934-608-00-1
 
E. Lāms. Kurzemes iekopšana. Olafa Gūtmaņa dzīves un mākslas ceļos
978-9934-608-3 (iespiests)
978-9934-608-07-0 (digitāls)
 
Pāvels Bembeneks. Daudzbalsīgas liturģiskās dziesmas un Mises dziedājumi jauktajam korim
ISMN 979-0-9005012-9-5
 

Irma Markopa. Jūra, atkal pie tevis nāku
ISBN 978-9934-608-01-8

Liepājas Universitātes studentu zinātniskie raksti: 14. laidiens.
978-9934-569-94-4 (iespiests)
978-9934-569-96-8 (digitāls)

Sigita Ignatjeva. Tulkojumstilistikas problēmu risinājumi pastišā un parodijā: Džeimsa Džoisa romāna “Uliss” tulkojums latviešu valodā
ISBN 978-9934-569-98-2
Mūzikas terapija II
978-9934-569-92-0 (digitāls)
978-9934-569-93-7 (iespiests)
Liepājas Sv. Trīsvienības evaņģēliski luteriskā baznīca
ISBN 978-9934-569-97-5
Helikons. Literārs žurnāls. 2021. gada marts
Hikes un Vites bāreņu nams. 1798.–1898.
ISBN 978-9934-569-94-4
Sabiedrība un kultūra: zinātnisko rakstu krājums. 22
ISSN 1407-6918 (iespiests)
ISSN 2592-8805 (digitāls)
Liepājas Universitātes studentu zinātniskie raksti: 14. laidiens.
ISBN 978-9934-569-94-4 (iespiests)
ISBN  978-9934-569-96-8 (digitāls)
Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā. 26 I
ISSN 2500-9508
ISSN 2661-5541 (digitāls)
Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā. 26 II
ISSN 2500-9508
ISSN 2661-5541 (digitāls)
Ādolfs Gaujietis. Vālodzes kliedziena attālumā
ISBN 978-9934-569-99-9
Voldemārs Zveja. Jauna rīta ausma.
ISBN 978-9934-522-59-8
Līga Ozoliņa. Dievs runā klusumā
ISBN 978-9934-569-87-6

 

Vārds un tā pētīšanas aspekti : rakstu krājums, 24 (1/2)
ISSN 1407-4737 (iespiests)
ISSN 2661-5819 (digitāls)

Veronika Bikse. Makroekonomika: teorija un politika. 2. izdevums.
ISBN 978-9934-569-90-6

В. Бучковский. Избранное
ISBN 978-9934-569-88-3

Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķe, profesore Dace Markus: Bibliogrāfija II 
978-9934-569-72-2 (iespiests)
978-9934-569-89-0 (digitāls)

Dz. Zorgevica. Gadi ievojas un smilgās vārpo
SSB 978-9934-569-82-1

Т. Зиненко. Мои стихи. 2
ISBN 978-9934-569-78-4

Zem spārna. Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskolas skolēnu un skolotāju radošie darbi
ISBN 978-9934-569-79-1

Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā. 25
ISSN 2500-9508

Valodu apguve: problēmas un perspektīva. XVI
Iespiesta: ISSN 1407-9739
Digitāla: ISSN 2661-5584

L. Ozoliņa. Dievs runā klusumā
ISBN 978-9934-569-87-6

Helikons. 2/42. 2020. septembris
ISBN 978-9934-569-75-3

Maija Ročāne. Skolēnu pašvadītas mācīšanās veicināšana debašu procesā
ISBN 978-9934-569-70-8

L. Lauze . Pieturzīmju krustcelēs
ISBN 978-9934-522-34-5

P. Jurs, A. Samuseviča. Pilsoniskā līdzdalība: jauniešu potenciāls
Iespiesta: 978-9934-569-84-5
Digitāla: 978-9934-569-85-2

Анфилада. 19
ISBN 978-9934-569-83-8

 

Pedagoģija: teorija un prakse
e-izdevums
ISSN 2661-5568

Ādolfs Gaujietis. Kad riteņi vīst ziedu ratiem

ISBN 978-9934-569-77-7

Antons Kreics. Manas karavīra gaitas Otrajā pasaules karā

ISBN 978-9934-569-76-0

Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā. 25

ISSN 2500-9508

Vārds un tā pētīšanas aspekti
ISSN 1407-4737

Antra Alksne, Aivis Tālbergs. Metodiski ieteikumi un līdzekļi sporta nodarbībām
e-izdevums
ISBN 978-9934-569-53-1

Helikons. 1/41. 2020. marts

ISBN 978-9934-569-75-3

O. Zīds. Izglītības vadība Latvijā: Vēsture un attīstība

ISBN 978-9934-569-74-6

Pro Patria VI

ISBN 978-9934-569-73-9

B. Laumane. Zvejas rīku nosaukumi Latvijas piekrastē

ISBN 978-9934-569-69-2

E. Tauriņš. Čukstu ķekars

ISBN 978-9934-569-71-5

Andrejs Migla. Brīvības stars

ISBN 978-9934-569-63-0

Antonio Cicchella. Training strength and endurance in sports: historical perspective and open questions

ISBN 978-9934-569-68-5

Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā. 24

ISSN ISSN 2500-9508

Irma Markopa. Zaļās birzs romantika un sūrme

ISBN 978-9934-569-64-7

 

Piemares ļaudis un likteņi, 3. laidiens

ISBN 978-9934-569-62-3

Scriptus Manet, 9

ISSN 2256-0564

Valodu apguve: problēmas un perspektīva. XV

ISSN 1407-9739

Nīcas un Otaņķu pagastu tautasdziesmu krājums

ISBN 978-9934-569-57-9

Pro Patria V

ISBN 978-9934-569-52-4

VIA SCIENTARIUM: Starptautiskās jauno lingvistu konferences rakstu krājums, IV

ISBN 978-9934-569-55-5

Vārds un tā pētīšanas aspekti: Rakstu krājums, 21

ISSN 1407-4737

Dzintra Šulce. Latviešu valodas ortoēpija un ortogrāfija: Metodisks studiju līdzeklis

ISBN 978-9934-569-46-3

Inga Laizāne. Latviešu valoda kā svešvaloda: lingvodidaktikas virziena attīstība Latvijā un ārpus tās: Promocijas darba kopsavilkums

ISBN 978-9934-569-56-2

Anita Dumbrauska. Dvīņu (7-10 gadi) individualitātes audzināšana / pašaudzināšana ģimenē: Promocijas darba kopsavilkums

ISBN 978-9934-569-58-6

Aina Pāvulīte. Vecenīte

ISBN 978-9934-569-48-7

Piederība: Grobiņas ģimnāzijas skolēnu un skolotāju radošie darbi

ISBN 978-9934-569-59-3

Andrejs Migla

Andrejs Migla. Dzintara stars

ISBN 978-9934-569-45-6

Dzintra Zorgevica. Gadu šūpolēs

ISBN 978-9934-569-14-2

Sabiedrība un kultūra. 20.

ISSN 14076918

Valodu apguve: problēmas un perspektīva: Zinātnisko rakstu krājums. XIII/XIV

LiepU studentu zinātniskie raksti. 13.

ISBN 978-9934-569-33-3

 

Scriptus Manet. 1/2018

ISSN 2256-0564

Profesionālā pilnveide sociālajā darbā

ISBN 978-9934-569-34-0

ТИМ ФРАНЦИСТИ. Линии

ISBN 978-9934-569-40-1

 

Daiga Straupniece

Latviešu valoda Lietuvā – Būtiņģē un Sventājā, 242 lpp.

ISBN 978-9934-569-25-8

Es un tu: Grobiņas vsk. skolēnu radošo darbu krāj., 62 lpp.

ISBN 978-9934-569-37-1

Biruta Petre. Olafa Gūtmaņa dzejas vārdi, 760 lpp.

ISBN 978-9934-569-27-2

Ieva Ančevska

Latviešu dziedināšanas tradīcija: teorētiskie un praktiskie aspekti: Promocijas darba kopsavilkums, 76 lpp.

ISBN 978-965-550-29-6

 

 

Inga Znotiņa

Otrās baltu valodas apguvēju korpuss: izveides metodoloģija un lietojuma iespējas: Promocijas darba kopsavilkums, 58 lpp.

ISBN 978-9934-569-30-2

Mali Dainino

Trenē savu bērnu panākumiem, 304 lpp.

ISBN 978-9934-569-26-5

Edgars Lāms

Friča Bārdas dzīves un dzejas gadalaiki, 400 lpp.

ISBN 978-9934-569-26-5

978-9934-569-28-9

LiePU, Humanit. un mākslas zina. fak., Kurzemes Humanit inst., LU Lit., folkl. un mākslas inst.

Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā. 23, 332 lpp.

ISSN 2500-9508

LiePU Humanit. un mākslas zina.fak.

Scriptus Manet 6, 146 lpp.

ISSN 2256-0564

ISBN 978-9934-569-31-9

LiePU Humanit. un mākslas zina.fak.

Scriptus Manet 5, 146 lpp.

ISSN 2256-0564

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums

Pro Patria IV, 280 lpp.

ISBN 978-9934-569-32-6

Jana Grava

Bērncentrētas pedag. pieejas īstenošana bērnu pašrealizācijai pirmskolā: Promocijas darba kopsavilkums, 64 lpp.

ISBN 978-9934-569-32-6

Bārtas dzīpari: Valoda, kultūra, tradīcijas, ļaudis, 404 lpp.

ISBN 978-9934-569-23-4

Piemares ļaudis un likteņi: Raktu krājums 2017., 270 lpp.

ISBN 978-9934-569-24-1

Vārds un tā pētīšanas aspekti: Rakstu krājums, 21, 284 lpp.

ISSN 1407-4737

Scriptus Manet, Nr. 5

ISSN 2256-0564

Mūzikas terapija: Pētniecības, pieredze, prakse, 196 lpp.

ISBN 978-9934-569-12-8

Pāvels Jurs, Alīda Samuseviča. Liepājas 9. – 12. klašu skolēnu pilsoniskā attieksme. Pētījuma rezultāti, 88 lpp.

ISBN 978-9934-569-12-8

Ādolfs Gaujietis. …arī dadži zied un smaržo…, 166 lpp.

ISBN 978-9934-569-19-7

Arturs Medveckis. Kārlis Rūdolfs Kreicbergs un viņa laiks: identitāte pedagoga dzīvesdarbībā, 554 lpp.

ISBN 978-9934-569-11-1

Normunds Dzintars. Dzej-oļi, 72 lpp.

ISBN 978-9934-569-09-8

Vēsma Lēvalde. Hamleta vārdi. Klasika un teksts Oļģerta Krodera interpretācijā

ISBN 978-9934-569-17-3

Ausma Padalka. Dunikas pagasta vēsture., 95 lpp.

ISBN 978-9934-569-07-4

 

Viss tikai sākas: Grobiņas ģimnāzijas skolēnu un skolotāju radošie darbi., 58 lpp.

ISBN 978-9934-569-13-5

Jēkabs Rūsiņš. …atnāc, draugs, pretī man…, 244 lpp.

ISBN 978-9934-569-06-7

Juris Kastiņš. Trigonometriskais punkts., 244 lpp.

ISBN 978-9934-522-92-5

Sabiedrība un kultūra: Rakstu krājums., XIX., 320 lpp.

ISSN 14076918

 

Gunta Smiltniece. Par lietvārdu latviešu valodā., 152 lpp.

ISBN 978-9934-14-678-0

 

LiepU studentu zinātniskie raksti. 2016. (XII)., 168 lpp.

ISBN 978-9934-569-01-2

Baiba Kačanova. Leksikas lingfvodidaktiskais saturs angļu valodas kā svešvalodas mācībā Latvijā

 

ISBN 978-9934-569-03-6

Gunta Bēta. Māsu profesionālā lietpratība pacientu izglītošanas procesā: Promocijas darba kopsavilkums

 

ISBN 978-9934-569-05-0

Andrejs Migla. Kurzemes spraunās atštaukas

 

ISBN 978-9934-569-04-3

 

Kuldīgas tehnoloģiju un tūrisma tehnikums. Pro Patria: Par Tēvzemi, III

 

ISBN 978-9934-569-00-5

Maigone Beitiņa. Latvietis raksta latviski

ISBN978-9934-522-96-3

Vārds un tā pētīšanas aspekti, 20. (II)

Vēsma Lēvalde. Klasika un teksts. Oļģerta Krodera interpretācija: Promocijas darba kopsavilkums

ISBN 978-9934-522-98-7

 

60 lpp.

Glanz und Elend des Friedhofs Liva in Liepaja

Liepājas Līvas kapsētas spožums un posts

ISBN 978-9934-522-90-1

 

92 lpp.

Liepājas Universitāte. Kurzemes humanitārais institūts. Kurzemes rakstnieku silueti 4

ISBN 978-9934-522-85-7

 

246 lpp.

Scriptus Manet,

IV / Liepājas Universitātes Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte

Dzintra Šulce. Latviešu valodas kultūra

ISBN 978-9934-522-73-4

 

64 lpp.

Sabiedrība un kultūra XVIII

ISSN 1407-6918

378 lpp.

PRO PATRIA II

ISBN 978-9934-522-75-8

 

226  lpp.

PEDAGOĢIJA: teorija un prakse. VIII

ISSN 1407-9143

 

180 lpp.

Arturs Medveckis. K. R. Kreicbergs un viņa laiks: identitāte pedagoga dzīvesdarbībā. Monogrāfija

ISBN 978-9934-522-82-6

 

Arturs Medveckis. K. R. Kreicbergs un viņa laiks: identitāte pedagoga dzīvesdarbībā.Promocijas darba kopsavilkums

 

ISBN 978-9934-522-87-1

Pilsēta vārdā Libau

ISBN 978-9934-14-677-0

 

104 lpp.

Город под названием Либава

ISBN 978-9934-14-678-7.

112 lpp.

 

Pāvels Jurs. Jauniešu pilsoniskās līdzdalības veicināšana pedagoģiskajā procesā

Promocijas darba kopsavilkums

ISBN 978-9934-522-81-9

 

80 lpp.

Ādolfs Gaujietis. Gadi zudušie un mirkļi dzīvie

ISBN 978-9934-522-84-0

 

120 lpp.

Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā. 21

ISSN 2500-9508

354  lpp.

Landwirtschaftsschule im Schlosse Söder

ISBN 978-9934-522-76-5

 

40 lpp.

Ansis Kronbergs. Liepājas zvejnieki okeānā

ISBN 978-9934-522-91-8

210 lpp.

Nadīna Fresko. Ebreju nāve: fotogrāfijas

ISBN 978-9934-14-725-8

 

128 lpp.

Jūlija Gabranova. Baltkrievu un latviešu val. kontakti 20. gs. 1. pusē un mūsdienās: Promocijas darba kopsavilkums

ISBN 978-9934-522-88-8

Vārds un tā pētīšanas aspekti, 20. (I)

ISSN 1407-4737

 

244 lpp.