Vadībzinātņu institūts

Pētnieki

Institūts Pētnieki Publikācijas Sadarbība

Vadošie pētnieki

  Pētniecības jomas/virzieni

Veronika Bikse  Dr.oec.

 • Digitālā transformācija un atbilstošas kompetences uzņēmējdarbības attīstībā

 • Ilgstpējīgas vadības teorija un prakse organizāciju attīstībā

Sandra Veinberga  Dr.philol.

 • Digitalizācija mediju vidē

Inese Lūsēna – Ezera Dr.sc.administr.
 • Komandas darbs un darba ražīgums ražošanas uzņēmumos
 • Ilgstpējīgas vadības teorija un prakse organizāciju attīstībā
 • Skola kā mācīšanās organizācija

Pētnieki Pētniecības jomas/virzieni

Diāna Līduma Mg.oec.

 • Komandas darbs un darba ražīgums ražošanas uzņēmumos

Daina Vasiļevska  Dr.sc.admin.

 • Ekonomikas inovatīva attīstība attīstība valsts un starptautiskā līmenī darba tirgus migrācijas, uzņēmējdarbības attīstības kontekstā.

Una Libkovska  Dr.sc.administr.

 • Ilgtspējīgas ekonomikas attīstība valsts un starptautiskā līmenī uzņēmējdarbības attīstības kontekstā

 • Sabiedriskā labuma (public goods) vērtējums reģenerējot urbānas teritorijas

Zinātniskie asistenti Pētniecības jomas/virzieni

Lilita Sproģe  Dr.arch

 • Sabiedriskā labuma (public goods) vērtējums reģenerējot urbānas teritorijas

Kitija Melberga, profesionālais maģistra grāds vadības zinībās

 • Komandas darbs un darba ražīgums ražošanas uzņēmumos

 

Institūta sekretāre

Antra Ščeglova    antra.sceglova@liepu.lv