Kurzemes Humanitārais institūts

Pētnieki

Institūts Pētnieki Publikācijas Sadarbība

Vadošie pētnieki

Pētniecības jomas

Benita Laumane
Dr.habil.philol.

 • Latviešu dialektoloģija, onomastika; dialektālās leksikas
  izpēte cilmes, semantikas un areālā aspektā.

Dace Markus
Dr.habil.philol.

 • Fonētika, fonoloģija, dialektoloģija, bērnu valoda.

Edgars Lāms
Dr.philol.

 • Latviešu literatūra un tās vēsture.

Anita Helviga
Dr.philol.

 • Literatūrzinātnes un valodniecības terminoloģija, leksikogrāfija

Vēsma Lēvalde
Dr.art.

 • Teātra vēsture un teorija.

Pētnieki

Pētniecības jomas

Anda Kuduma
Dr.philol.

 • Latviešu literatūra un tās vēsture.
Sigita Ignatjeva
Dr. philol.
 • Sastatāmā un salīdzināmā valodniecība un literatūrzinātne, tulkojumstilistika.

Daiga Straupeniece
Dr. philol.

 • Dialektoloģija, valodu kontakti, etnolingvistika, latviešu
  diaspora.

Ieva Ančevska
Dr.philol.

 • Latviešu folkloristika, etnogrāfija, kultūras vēsture, etnomedicīna, kultūrantropoloģija, etimoloģija, valodu un tradīciju saiknes.

Ieva Ozola
Dr.philol.

 • Baltu valodas un to vēsture, latviešu valodas dialekti un
  to pārmaiņas.

Karīna Krieviņa
Mg.paed.

 • Latviešu literatūras vēsture.

Zinātniskie asistenti Pētniecības jomas

Ieva Kaija Ozola
Mg. philol.

 • Latviešu folklora.

 

Institūta sekretāre

Paula Sekača   paula.sekaca@liepu.lv
                         +371 63454183