LiepU īstenotās programmas un projekti

Īstenoto programmu un projektu arhīvs

Letonika – Latvijas vēsture, valodas, kultūra, vērtības (Letonika)

3. projekts Latviešu valodas pētījumi 21. gadsimta zinātnes kontekstā Vadošais partneris: LU LVI

Kontaktpersona
Ieva Ozola;
ieva.ozola@liepu.lv

4. projekts Kultūra un identitātes Latvijā: mantojums un mūsdienu prakse Vadošais partneris: LU LFMI

Kontaktpersona:

Edgars Lāms;

edgars.lams@liepu.lv

5.projekts Latviešu valodas pētījumi 21. gadsimta zinātnes kontekstā

Vadošais partneris: LU LVI

Kontaktpersona

Dace Markus:

dace.markus@liepu.lv

Inovatīvi risinājumi sociālajā telerehabilitācijā Latvijas skolās iekļaujošās izglītības kontekstā (INOSOCTEREHI)

Vadošais partneris: Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

Kontaktpersona

Dina Bethere

 

Tautsaimniecības transformācija, gudra izaugsme, pārvaldība un tiesiskais ietvars valsts un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai – jaunas pieejas ilgtspējīgas zināšanu sabiedrības veidošanai (EKOSOC_LV), Sociālās apziņas izmaiņu ietekme uz ekosistēmas pakalpojumu ilgtspējīgu nodrošinājumu

Vadošais partneris: Daugavpils Universitāte

Kontaktpersona

Lilita Ābele:

lilita.abele@liepu.lv

 

Nākamās paaudzes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) pētniecības valsts programma (NexIT) Jaunas paaudzes liela apjoma datu apstrādes sistēmas

Vadošais Partneris: LU MII

Kontaktpesona

Šarifs Guseinovs