LiepU īstenotās programmas un projekti

Terminoloģija

Apakšprojekta „Pētījumi latviešu terminoloģijā: vēsture, teorija un prakse” mērķis ir attīstīt terminoloģijas teoriju Latvijā un apkopot vēsturisko terminrades pieredzi dažās humanitāro zinātņu nozarēs, kas ļauj izdarīt vispārinājumus par kopīgajām likumsakarībām.

Projekts tiek realizēts piecu universitāšu sadarbībā – Latvijas Universitāte (LU), Liepājas Universitāte (LiepU), Daugavpils Universitāte (DU), Rīgas Tehniskajā universitāte (RTU), Šauļu Universitāte (ŠU). Pētījumam piesaistīta Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisija un Valsts valodas centrs.

Projekta rezultātiem būs būtiska loma latviešu valodas konkurētspējas stiprināšanā, elastīgāk reaģējot uz pieaugošajām sabiedrības terminoloģiskajām vajadzībām un ļaujot labāk koordinēt terminradē iesaistīto personu un institūciju darbu, nodrošinot viņus ar jaunākajām teorētiskajām atziņām un praktiskās pieredzes apkopojumu. Pētījuma gala rezultāti tiks atspoguļoti kolektīvā monogrāfijā par terminoloģijas teorijas veidošanos Latvijā un tās pašreizējo stāvokli.

Apkakšprojekta vadītājs ir Māris Baltiņš (LU), galvenie izpildītāji – Zaiga Ikere (DU), Anita Helviga (LiepU), Marina Platonova (RTU), Regīna Kvašīte (ŠU). Projekta realizēšanā ir iesaistīti arī studējošie – Zane Seņķo (RTU), Kristina Ostapenko (DU), Elza Ozola (LiepU).

VPP projekta „Latviešu valoda” apakšprojekts terminoloģijā Liepājas Universitātē  2018. gada decembris – 2019. gada   decembris

VPP projekta „Latviešu valoda” apakšprojekts „Pētījumi latviešu terminoloģijā: vēsture, teorija, prakse” Liepājas Universitātē 2019. gada decembris – 2020. gada decembris