Doktorantūra

Elektroniskā pieteikšanās doktora studiju programmā

Līdz 16. janvārim Liepājas Universitātē norisināsies uzņemšana jaunajā LiepU un RISEBA kopīgajā doktora studiju programmā “Mediju māksla un radošās tehnoloģijas”. Pieteikties doktora studijām iespējams elektroniski, izmantojot saiti e.liepu.lv/doktorantura.

 • pases vai personas apliecības kopija;
 • vidējo izglītību apliecinošs dokuments (kopija);
 • augstāko (bakalaura līmeņa) izglītību apliecinošs dokuments (kopija);
 • maģistra grāda vai tam pielīdzinātu augstāko izglītību apliecinošs dokuments (kopija);
 • maģistra grāda vai tam pielīdzinātu augstāko izglītību apliecinoša dokumenta sekmju izraksts (kopija);
 • reflektanta dzīves gājums (Curriculum Vitae);
 • ja nepieciešams - vārda/ uzvārda maiņu apliecinošs dokuments (Laulības apliecība vai Dzimtsarakstu nodaļas izziņa);
 • ja pretendents izglītību ieguvis ārvalstīs - Akadēmiskās informācijas centra izziņa par ārvalstīs iegūtā izglītības dokumenta atbilstību Latvijas piešķirtajam izglītības dokumentam vai grādam;
 • reģistrācijas maksājuma (35,00 EUR) apliecinošs dokuments (izraksts no bankas konta);
 • iestājpārbaudījumam nepieciešamie materiāli.

Piesakoties studijām elektroniski, pretendents pievieno skenētus dokumentus elektroniskajā pieteikuma anketā. Pirms studiju līguma slēgšanas reflektants uz e-pastu madara.daudzina-suktere@liepu.edu.lv nosūta augstāk minēto dokumentu kopu, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, kā arī vienu portreta foto.

Iestājpārbaudījumi

Iestājpārbaudījumi ir paredzēti attālināti laika posmā no 19. līdz 21. janvārim pēc individuāla grafika.

Iestājpārbaudījumi doktora studiju programmā “Mediju māksla un radošās tehnoloģijas:

 • doktorantūras projekta pieteikums ( pieejams šeit);
 • intervija angļu valodā par pretendenta iesniegtu projekta pieteikumu.

Papildu informācija par iestājpārbaudījumiem pie programmas direktores prof. Rasas Šmites, (rasa@rixc.lv)

Līgumu slēgšana

Līgumu slēgšana notiks attālināti no 26. līdz 28. janvārim, izmantojot drošu elektronisko parakstu.


Projekti

ESF projekts "Liepājas Universitātes personāla akadēmiskā karjera: kvalitāte un ilgtspēja doktora studijās" Nr. 8.2.2.0/20/I/007

Projekta mērķis: Stiprināt Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla kompetenci, kvalitāti un ilgtspēju doktora studiju programmu zinātniskās darbības jomās: Sociālās zinātnes, Humanitārās zinātnes un māksla, Inženierzinātnes un tehnoloģijas, veicinot sabiedrības izpratni par zinātni.

Studiju programmas

E-STUDIJU TEHNOLOĢIJAS UN PĀRVALDĪBA
Pilna laika studijas Ilgums: 4 gadi Maksa gadā: 3780 €
Budžeta vietu skaits: 2

Zinātnes doktors (-e) (Ph.D) elektrotehnikā, elektronikā, informācijas un komunikāciju tehnoloģijās
vai zinātnes doktors (-e) (Ph.D) izglītības zinātnēs

IZGLĪTĪBAS ZINĀTNES
Pilna laika studijas Ilgums: 3 gadi Maksa gadā: 2600 €
Budžeta vietu skaits: 3
Zinātnes doktors (-e) (Ph.D) izglītības zinātnēs
VALODNIECĪBA
Pilna laika studijas Ilgums: 3 gadi Maksa gadā: 2960 €
Budžeta vietu skaits: 2
Zinātnes doktors (-e) (Ph.D) valodniecībā un literatūrzinātnē
MEDIJU MĀKSLA UN RADOŠĀS TEHNOLOĢIJAS
Pilna laika studijas Ilgums: 3 gadi Maksa gadā: 3800 €
Budžeta vietu skaits: 2
Zinātnes doktors (-e) (Ph.D) radošās industrijas zinātnēs