Uzņemšana doktorantūras studijās

Uzņemšanas process doktora studiju programmās

No 16. līdz 17. septembrim Liepājas Universitātē norisināsies uzņemšana doktora studiju programmā "Valodniecība”

Pieteikties doktora studijām iespējams elektroniski, izmantojot saiti e.liepu.lv/doktorantura

 • pases vai personas apliecības kopija;
 • vidējo izglītību apliecinošs dokuments (kopija);
 • augstāko (bakalaura līmeņa) izglītību apliecinošs dokuments (kopija);
 • maģistra grāda vai tam pielīdzinātu augstāko izglītību apliecinošs dokuments (kopija);
 • maģistra grāda vai tam pielīdzinātu augstāko izglītību apliecinoša dokumenta sekmju izraksts (kopija);
 • reflektanta dzīves gājums (Curriculum Vitae);
 • ja nepieciešams - vārda/ uzvārda maiņu apliecinošs dokuments (Laulības apliecība vai Dzimtsarakstu nodaļas izziņa);
 • ja pretendents izglītību ieguvis ārvalstīs - Akadēmiskās informācijas centra izziņa par ārvalstīs iegūtā izglītības dokumenta atbilstību Latvijas piešķirtajam izglītības dokumentam vai grādam;
 • reģistrācijas maksājuma (30,00 EUR) apliecinošs dokuments (izraksts no bankas konta);
 • iestājpārbaudījumam nepieciešamie materiāli.

Piesakoties studijām elektroniski, pretendents pievieno skenētus dokumentus elektroniskajā pieteikuma anketā, un līdz studiju līgumu slēgšanai uzrāda visu dokumentu oriģinālus, pievienojot vienu fotokartīti (3x4 cm). Ja studiju līgums tiks parakstīts attālināti ar eParakstu, reflektants pirms studiju līguma slēgšanas uz e-pastu madara.daudzina-suktere@liepu.edu.lv nosūta augstāk minēto dokumentu kopu, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, kā arī vienu portreta foto.


Iestājpārbaudījumi

Iestājpārbaudījumi ir paredzēti 20. septembrī klātienē, Liepājas Universitātē

Iestājpārbaudījumi doktora studiju programmā “Valodniecība” – referāts (10 līdz 15 lpp. apjomā) vai referāta apjomam līdzvērtīga publikācija (publikāciju kopa) par aktuālu problēmu izvēlētajā valodniecības apakšnozarē un pārrunas par izvēlētās pētnieciskās problēmas aktualitāti un sociālo nozīmīgumu (papildu informācija – programmas direktore asoc.prof. Ieva Ozola, ieva.ozola@liepu.lv)

Iestājpārbaudījumu grafiks:

Iestājpārbaudījumu komisija Konsultāciju laiki Iestājpārbaudījumu laiki
Diāna Laiveniece,
Anita Helviga,
Ieva Ozola
Sazināties ar studiju programmas direktori, asoc. prof. Ievu Ozolu, ieva.ozola@liepu.lv 20. septembrī plkst. 16.00 217a. telpā


Līgumu slēgšana

Līgumu slēgšana no 22. līdz 24. septembrim:

 • klātienē 22. septembrī Liepājas Universitātē, Lielā ielā 14, 217a. kabinetā no plkst. 9.00 līdz 16.00
 • attālināti 23. un 24. septembrī, izmantojot drošu elektronisko parakstu

Studiju programmas

E-STUDIJU TEHNOLOĢIJAS UN PĀRVALDĪBA
Pilna laika studijas Ilgums: 4 gadi Maksa gadā: 3780 €
Budžeta vietu skaits: 2

Zinātnes doktors (-e) (Ph.D) elektrotehnikā, elektronikā, informācijas un komunikāciju tehnoloģijās
vai zinātnes doktors (-e) (Ph.D) izglītības zinātnēs

IZGLĪTĪBAS ZINĀTNES
Pilna laika studijas Ilgums: 3 gadi Maksa gadā: 2600 €
Budžeta vietu skaits: 3
Zinātnes doktors (-e) (Ph.D) izglītības zinātnēs
VALODNIECĪBA
Pilna laika studijas Ilgums: 3 gadi Maksa gadā: 2960 €
Budžeta vietu skaits: 2
Zinātnes doktors (-e) (Ph.D) valodniecībā un literatūrzinātnē
MEDIJU MĀKSLA UN RADOŠĀS TEHNOLOĢIJAS
Pilna laika studijas Ilgums: 3 gadi Maksa gadā: 3800 €
Budžeta vietu skaits: 2
Zinātnes doktors (-e) (Ph.D) radošās industrijas zinātnēs