Doktorantūra

Projekti

ESF projekts "Liepājas Universitātes personāla akadēmiskā karjera: kvalitāte un ilgtspēja doktora studijās" Nr. 8.2.2.0/20/I/007

Projekta mērķis: Stiprināt Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla kompetenci, kvalitāti un ilgtspēju doktora studiju programmu zinātniskās darbības jomās: Sociālās zinātnes, Humanitārās zinātnes un māksla, Inženierzinātnes un tehnoloģijas, veicinot sabiedrības izpratni par zinātni.

Studiju programmas

E-STUDIJU TEHNOLOĢIJAS UN PĀRVALDĪBA
Pilna laika studijas Ilgums: 4 gadi Maksa gadā: 4100 €
Budžeta vietu skaits: 4

Zinātnes doktors (-e) (Ph.D) elektrotehnikā, elektronikā, informācijas un komunikāciju tehnoloģijās
vai zinātnes doktors (-e) (Ph.D) izglītības zinātnēs

IZGLĪTĪBAS ZINĀTNES
Pilna laika studijas Ilgums: 3 gadi Maksa gadā: 2600 €
Budžeta vietu skaits: 4
Zinātnes doktors (-e) (Ph.D) izglītības zinātnēs
VALODNIECĪBA
Pilna laika studijas Ilgums: 3 gadi Maksa gadā: 3200 €
Budžeta vietu skaits: 4
Zinātnes doktors (-e) (Ph.D) valodniecībā un literatūrzinātnē
MEDIJU MĀKSLA UN RADOŠĀS TEHNOLOĢIJAS
Pilna laika studijas Ilgums: 3 gadi Maksa gadā: 3800 €
Budžeta vietu skaits: 1
Zinātnes doktors (-e) (Ph.D) radošās industrijas zinātnēs