Jaunumi:

Atpakaļ
Daiga Ercuma, 15.02.2024 09:57

Iespēja pieteikties stipendijām

Minimālā stipendija

No 15. līdz 20. februārim visi pilna laika bakalaura, maģistra un doktora studiju programmu studenti, kuri studē par valsts budžeta līdzekļiem, var pieteikties stipendijas saņemšanai.

Pieteikšanās minimālajām stipendijām notiek elektroniski informatīvajā sistēmā LAIS https://www.lais.lv/, sadaļā "aktualitātes" klikšķinot "pieteikties budžeta stipendijai"!

24.08.2004. MK noteikumi Nr. 740 “Noteikumi par stipendijām” (https://likumi.lv/ta/id/93004-noteikumi-par-stipendijam)

 

Stipendija topošajiem pedagogiem

No 15. līdz 20. februārim LiepU Pedagoģijas un sociālā darba fakultātes pilna laika studiju programmu “Pirmsskolas skolotājs”, “Logopēdija”, “Sākumizglītības skolotājs” un “Skolotājs” studenti aicināti pieteikties stipendijai topošajiem pedagogiem 300 eiro apmērā.

Pieteikšanās stipendijām notiek elektroniski informatīvajā sistēmā LAIS https://www.lais.lv/, sadaļā "aktualitātes" klikšķinot "Pieteikties stipendijai "Skolotājs".

Iesniedzot pieteikumu ir jāpievieno dokumenti atbilstoši Ministru Kabineta 24.08.2004. noteikumiem Nr. 740 “Noteikumi par stipendijām” (https://likumi.lv/ta/id/93004-noteikumi-par-stipendijam ) un LiepU Stipendiju piešķiršanas Nolikuma 9.1 punktam (https://liepu.lv/uploads/_bildes%20zi%C5%86%C4%81m%202023%202024/Stipendiju%20pieskirsanas%20NOLIKUMS%20ar%2030.01.2024.grozijumiem.pdf ).

Plašāka informācija par stipendiju topošajiem pedagogiem IZM tīmekļvietnē.