Jaunumi:

Atpakaļ
Simona Laiveniece, 08.02.2024 11:33

LiepU padome apstiprina budžetu un nekustamo īpašumu plānu

Trešdien, 7. februārī, klātienē notika Liepājas Universitātes padomes sēde.

Liepājas Universitātes rektore Dace Medne informēja, ka atbilstoši plānotajam turpinās LiepU reorganizācijas process, lai 2024. gada martā iekļautos RTU. Rektore uzsvēra, ka būtiskākie riski un attiecīgi plānotie vadības pasākumi ir saistīti ar darbinieku pārņemšanu, Valdemāra ielas ēkas projekta īstenošanu, akreditācijas procesa pagarināšanu, studiju programmu salīdzināšanu, kā arī zinātniskās kapacitātes spēcināšanu.

Liepājas Universitātes finanšu direktore Jeļena Trukšāne iepazīstināja ar 2024. gada budžeta projektu un padomē tas tika apstiprināts. Tiek plānots bezdeficīta budžets –  gada ieņēmumi 986 4321,-  eiro apjomā, no kuriem 48,64% sastāda projektu finansējums.

Padomes locekļi diskutēja par nepietiekamo ieņēmumu prognozi mūžizglītības jomā, uzdodot uz nākamo padomes sēdi veikt mūžizglītības tirgus izpēti, kas būs pamats mūžizglītības stratēģijas izstrādes pabeigšanai.

Runājot par nekustamā īpašuma attīstības plānu, Attīstības direktora v.i. Uldis Drišļuks galveno akcentu vērsa uz ēku modernizāciju un infrastruktūras uzlabošanu, uz ieceri par piebūves būvniecību Lielajā ielā 14, bet pauda bažas par iespēju uzturēt visas Liepājas Universitātes ēkas –  prioritārie uzlabojumi tiks veikti ēkās Lielajā ielā 14 un Kūrmājas prospektā 13. Uzlabojumi tiek veikti, domājot par studentu un darbinieku labbūtību. Padome apstiprināja Liepājas Universitātes nekustamo īpašumu attīstības plānu.

Padome atzinīgi novērtēja veiktos uzlabojumus Dienesta viesnīcā. Pēc saņemtajām sūdzībām no studentiem, Liepājas Universitātes komisija apsekoja stāvokli Dienesta viesnīcā, tikās ar tās apsaimniekotājiem un vienojās par veicamajiem uzlabojumiem. Atkārtotā Dienesta viesnīcas apsekošanā komisija konstatēja, ka ir veikti visi nepieciešamie darbi. Liepājas Universitātes pārstāvji vienojās ar apsaimniekotāju par nākamajiem darbiem un datumu, kad tiks veikta situācijas novērtēšana.

Nākamā, noslēdzošā padomes sēde pirms reorganizācijas ar RTU tiek plānota 29. februārī klātienē Liepājas Universitātē.