Jaunumi:

Atpakaļ
Daiga Ercuma, 18.09.2023 14:49

Iespēja pieteikties stipendijām

No 18. līdz 24. septembrim visi pilna laika bakalaura, maģistra un doktora studiju programmu studenti, kuri studē par valsts budžeta līdzekļiem, var pieteikties stipendijas saņemšanai.

Pieteikšanās minimālajām stipendijām notiek elektroniski informatīvajā sistēmā LAIS https://www.lais.lv/, sadaļā "aktualitātes" klikšķinot "pieteikties budžeta stipendijai"!

24.08.2004. MK noteikumi Nr. 740 “Noteikumi par stipendijām” (https://likumi.lv/ta/id/93004-noteikumi-par-stipendijam)

 

Sociālā stipendija “Studētgods"

Pieteikties sociālajai stipendijai “Studētgods" 2023./2024. mācību gadam var līdz 20. septembrim, izmantojot Latvija.lv pakalpojumu https://latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP223/Apraksts. Plašāka informācija IZM tīmekļvietnē https://www.izm.gov.lv/lv/studetgods .

 

Studējošie var vienlaicīgi pieteikties abām stipendijām!