Jaunumi:

Atpakaļ
Madara Daudziņa-Šuktere, 11.09.2023 15:54

Studentus aicina pieteikties pētniecības projektu konkursam

Liepājas Universitātes (LiepU) Zinātnes padome izsludina ikgadējo studentu pētniecības projektu konkursu, kura mērķis ir sekmēt studentu iesaistīšanos zinātniskajās aktivitātēs, veicināt pieredzes iegūšanu jaunrades un pētniecības projektu izstrādē, kā arī studentu līdzdalību aktuālu problēmu risināšanā.

Konkurss tiek rīkots jau devīto gadu un tajā aicināti piedalīties LiepU studenti*, kuriem nepieciešams atbalsts pētniecības veikšanai. Iepriekšējos gadus finansējums pētniecības projektiem piešķirts tādās zinātņu jomās kā mehatronika, ģeoloģija, informācijas tehnoloģijas, vides un atjaunojamie energoresursi, māksla, sociālās zinātnes, tajā skaitā pedagoģija.

Lai pieteiktos studentu pētniecības projektu konkursam, jāiepazīstas ar konkursa nolikumu, jāaizpilda pieteikuma veidlapa un līdz 6. oktobrim projekta pieteikuma veidlapa elektroniski jāiesniedz referentei Madarai Daudziņai-Šukterei, rakstot uz e-pastu: madara.suktere@liepu.lv.

Konkursa pieteikumus izvērtē divās kārtās: pirmajā kārtā konkursa žūrija vērtē iesniegtos projekta pieteikumus, bet otrajā kārtā studenti tiek aicināti žūrijai prezentēt savus projektus klātienē.

* priekšroka bakalaura studiju programmu studentiem