Jaunumi:

Atpakaļ
Ērika Lauberga Sleže, 24.05.2023 10:18

LiepU studenti piedalās kombinētajās intensīvās mācību programmās Viļņas Lietišķo zinātņu universitātē

Maijā Liepājas Universitātes studenti un pasniedzēji, saņemot Erasmus mobilitāšu stipendijas, aktīvi izmantoja iespēju padalīties LiepU partneraugtskolas organizētajās kombinētajās intensīvās mācību programmās jeb BIP (Blended Intensive Programme). Kombinētās intensīvās programmas ir īsas, intensīvas mācību programmas, kuru ietvaros tiek izmantoti inovatīvi mācīšanas un mācīšanās veidi, tai skaitā tiešsaistes sadarbība.

No 8. līdz 12. maijam uz Viļņas Lietišķo zinātņu universitāti apmācībās devās 5 bakalaura studiju programmas “Biznesa un organizāciju vadība” studenti, kuri nedēļas garumā intensīvi apguva programmas “Mūsdienīga pārvaldība” kursus angļu valodā. Apmācību laikā notika gan teorētiskas, gan praktiskas nodarbības, tikšanās ar uzņēmumu pārstāvjiem, tāpat bija jāstrādā pie problēmu risinājumiem uzņēmumā “Teltonika”. Rezultātā tika iegūtas zināšanas vadības jomā, ko apliecina studiju kursa beigās izsniegts sertifikāts 3 ECTS kredītpunktu apjomā. Apgūtais kurss tiks atzīts LiepU.

Savukārt Pedagoģijas un sociālā darba fakultātes studenti devās uz apmācībām no 15. līdz 19. maijam.  5 studiju programmas “Pirmsskolas skolotājs, 4 “Logopēdija” un pa vienam no “Sākumskolas skolotājs” un “Skolotājs” studiju programmas studentiem apguva speciālu, mūsdienu aktualitātēm atbilstošu apmācību programmu “Traumu izprotošas izglītības prasmes”. Vēl pirms klātienes nodarbībām, studenti, sākot no aprīļa, tika iesaistīti 4 tiešsaistes nodarbībās, kuru laikā bija jānoskatās vairākas dokumentālās filmas par dažādām kara un politisko režīmu izraisītām traumām, tostarp par Taliban režīmu Afganistānā un bēgļu pārdzīvoto. Savukārt klātienē tika diskutēts par to, kā ukraiņi sadzīvo ar kara izraisītajām traumām un to, kā pedagogam iespējams šajā situācijā palīdzēt. Studentiem par redzēto, dzirdēto un secināto bija jāsagatavo arī savas refleksijas. Arī par šo programmas apguvi studenti saņēma sertifikātus un iespēju pielīdzināt iegūtos kredītpunktus atbilstošam LiepU studiju kursiem.

Starptautisko attiecību daļa informē, ka vairāk informāciju par pieteikšanos apmācībām partneraugstskolās var uzzināt Starptautisko attiecību daļā (218. telpā) vai rakstot uz e-pastu erasmus@liepu.lv.

Foto ŠEIT.