Jaunumi:

Atpakaļ
Sandra Okuņeva, 19.05.2023 09:34

Liepājas Universitātē ar studentiem strādā vieslektore no Lietuvas

Šonedēļ Liepājas Universitātē vairākas dienas apmaiņas vizītē strādā Vītauta Dižā universitātes (Kauņa, Lietuva) Humanitāro zinātņu fakultātes docētāja Dr. Kristina Vaisvalavičienė.

18. maijā vieslektore nolasīja lekciju par aktuālām tendencēm lietuviešu bērnu un pusaudžu literatūrā Liepājas Universitātes Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes “Rakstniecības studiju” 1. kursa maģistrantiem un “Baltu filoloģijas, kultūras un komunikācijas bakalaura programmas 2. kursa studentiem, kā arī Pedagoģijas un sociālā darba fakultātes Latviešu valodas un literatūras skolotāja programmas 2. kursa studentiem.

Studiju programmas “Baltu filoloģija, kultūra un komunikācija” direktore Sandra Okuņeva priecājas par profesionālo komunikāciju ar Lietuvas vieslektori un saka: “Vieslektores stāstījumā tika akcentētas pēdējo gadu nozīmīgākās izpausmes lietuviešu bērnu grāmatniecībā: vēstures tēmu daudzveidība, nacionālo aspektu risinājumi, folkloras un mitoloģijas motīvu radošs izmantojums, žanru daudzveidība. Pēc lekcijas Dr. Kristina Vaisvalavičienė piedalījās Rakstniecības studiju maģistrantu studiju kursa “Aktuālas tendences latviešu bērnu literatūrā” ieskaites darbu vērtēšanā, uzklausot jaunrades darbu koncepcijas un daloties pārdomās par to īstenojumiem.”