Jaunumi:

Atpakaļ
Simona Laiveniece, 16.03.2023 15:48

Liepājas Universitātē rit Starptautiskā nedēļa

Šonedēļ Liepājas Universitātē notiek Starptautisko attiecību daļas rīkotā Starptautiskā nedēļa, kurā universitāti apmeklē, lasa lekcijas un iepazīst Liepāju vairāk nekā trīsdesmit sadarbības partneri no Vācijas, Beļģijas, Spānijas, Polijas, Rumānijas un Lietuvas.

Starptautiskās nedēļas atklāšanā viesi varēja iepazīties viens ar otru, uzklausīt apsveikuma runas, kā arī noklausīties Malaizijas Multimediju universitātes asociētā profesora Roberta Džejakumara (Robert Jeyakumar) vieslekciju.

Viespasniedzējs ir vairāku starptautiski atzītu zinātnisku publikāciju autors un FinTech (finanšu tehnoloģijas) koučs ar plašu starptautisko pieredzi cilvēkresursu vadības jomā. Lekciju par tēmu “Future Skills for Graduates for the Current and Upcoming Work Environment in Line with the United Nations Sustainable Development Goals and Targets” (Nākotnes prasmju apgūšana pašreizējā un topošajā darba vidē saskaņā ar ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem) noklausījās arī bakalaura studiju programmas “Biznesa organizāciju vadība” studenti.