Jaunumi:

Atpakaļ
Daiga Ercuma, 12.09.2022 12:26

Pieteikšanās stipendijām

Minimālā stipendija

No 2022. gada 12. līdz 18.septembrim visi pilna laika bakalaura, maģistra un doktora studiju programmu studenti, kuri studē par valsts budžeta līdzekļiem, var pieteikties stipendijas saņemšanai.

Pieteikšanās minimālajām stipendijām notiek elektroniski informatīvajā sistēmā LAIS https://www.lais.lv/, sadaļā "aktualitātes" klikšķinot "pieteikties budžeta stipendijai"!

24.08.2004. MK noteikumi Nr. 740 “Noteikumi par stipendijām” (https://likumi.lv/ta/id/93004-noteikumi-par-stipendijam)

Sociālā stipendija “Studētgods”

Līdz 2022.gada  20.septembrim uz sociālo stipendiju “Studētgods" var pieteikties 1. un 2. kursa studenti!

Uz stipendiju var pretendēt ikviens students, kas imatrikulēts 1.kursā koledžas un bakalaura līmeņa programmās pilna laika klātienē gan valsts, gan privātajās augstskolās un koledžās vai atjaunojās studijām 2022.gada rudens semestrī pēc studiju pārtraukuma koledžas un bakalaura līmeņa programmās pilna laika klātienē. Tāpat stipendijai var pieteikties 2.kursā studējošie - gan tie, kuri stipendiju jau saņēma 1. kursā, gan tie, kas iepriekš nesaņēma centralizēto eksāmenu vai zemas vidējās semestra atzīmes dēļ. 

Pieteikties stipendijai “Studētgods” var, izmantojot Latvija.lv pakalpojumu https://latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP223/Apraksts  Plašāka informācija IZM tīmekļvietnē.

 

Studējošie var vienlaicīgi pieteikties abām stipendijām.