Jaunumi:

Atpakaļ
Simona Laiveniece, 16.06.2022 09:44

LiepU laboratorijā pirmo reizi iegūta celuloze no aļģēm

Pēc aļģu papīra izstrādes pētījumiem, turpinās Furcellaria Lumbricalis dziļāka pārstrāde, balstoties uz pētījumiem, celulozes iegūšanā no citu sugu aļģēm citās klimatiskajās joslās.

Pirmo reizi Liepājas Universitātē veikta celulozes ekstrakcija no sarkanajām aļģēm Furcellaria Lumbricalis. Studiju programmas “Ekotehnoloģijas” maģistrante Sintija Ozoliņa stāsta: "Darbs vēl turpinās, jānosaka procentuālais celulozes saturs tieši Liepājas pludmalē atrodamajām furcelārijām. Celulozes noteikšana un ekstraktācija parāda, ka Liepājas aļģēs celuloze ir. Furcelārijas celulozes iegūšana svarīga ne tikai papīra izgatavošanai, bet arī mitrumuzsūcošu materiālu izgatavošanā, tas paver plašu patēriņa tirgu. Izstrādes procesā bija nepieciešams izgatavot metāla amīnu reaģentu savienojumu [Cu(NH3)4(H2O)2](OH)2   celulozes noteikšanai tepat Liepājas Universitātes laboratorijās."