Jaunumi:

Atpakaļ
Uldis Zupa, 17.03.2022 10:18

Possible support for students and scientists from Ukraine at the Liepaja University

To the best of its ability, Liepaja University provides support for the students and researchers from war-affected Ukraine.

There is a possibility for Ukrainian students to join one of the following bachelor study programs in English:

or master program:

Additionally, there is a possibility to join university only for some study courses in the study programs mentioned above (without joining the whole program) Link here.

If you are a researcher in the fields one can find on the web pages of Institute of Educational Sciences, Kurzeme Institute of HumanitiesInstitute of Science and Innovative Technologies, or Institute of Management Science, there can be a possibility to join our research team as well.

Since every request is different and needs a tailored response, as well as the regulatory framework regarding support, is regularly changing, for more information and possible study or research possibilities, please contact uldis.zupa@liepu.lv or +371 20213848.

General information for Ukrainians coming to Latvia - https://www.ukraine-latvia.com/

Information for Ukrainians regarding studies or research in other scientific institutions – https://www.scienceforukraine.eu

 

 

 Iespējamā palīdzība Ukrainas studentiem un pētniekiem.

Liepājas Universitāte savu iespēju robežās piedāvā atbalstu Ukrainas studējošajiem un pētniekiem.

Angļu valodā pie mums iespējams studēt sekojošās bakalaura studiju programmās:

  • Informācijas tehnoloģijas
  • Eiropas valodas, kultūra un komunikācija
  • Datorzinātnes

un maģistra studiju programmās:

  • Informācijas tehnoloģija
  • Ekotehnoloģijas
  • Izglītības zinātnes

Ja nav interese par visu studiju programmu, ir iespējams pievienoties arī kādā no augstāk minēto studiju programmu atsevišķajiem kursiem. Saite šeit.

Ja esi pētnieks kādā no jomām, kuras tiek pētītas LiepU zinātniskajos institūtos, ir iespējas pievienoties LiepU pētnieku komandai.

Ņemot vērā, ka ikvienam pieprasījumam ir nepieciešama individuāla pieeja un Latvijā esošie atbalsta mehānismi nepārtraukti mainās, par studiju un pētniecības iespējām, kā arī papildus informācijai aicinājums rakstīt uldis.zupa@liepu.lv vai zvanīt +371 20213848.

Vispārējā informācija par palīdzības iespējām: https://www.ukraine-latvia.com

Informācija par studiju vai pētniecības iespējām citās zinātniskajās institūcijās - https://www.scienceforukraine.eu