Jaunumi:

Atpakaļ
Madara Daudziņa-Šuktere, 22.12.2021 09:51

Pieteikšanās doktora studiju programmā

Līdz 16. janvārim Liepājas Universitātē norisinās ziemas uzņemšana jaunajā LiepU un RISEBA kopīgajā doktora studiju programmā “Mediju māksla un radošās tehnoloģijas”. Pieteikties doktora studijām iespējams elektroniski, izmantojot saiti e.liepu.lv/doktorantura.  

Iesniedzamie dokumenti: 

 • pases vai personas apliecības kopija; 

 • vidējo izglītību apliecinošs dokuments (kopija); 

 • augstāko (bakalaura līmeņa) izglītību apliecinošs dokuments (kopija); 

 • maģistra grāda vai tam pielīdzinātu augstāko izglītību apliecinošs dokuments (kopija); 

 • maģistra grāda vai tam pielīdzinātu augstāko izglītību apliecinoša dokumenta sekmju izraksts (kopija); 

 • reflektanta dzīves gājums (Curriculum Vitae); 

 • ja nepieciešams - vārda/ uzvārda maiņu apliecinošs dokuments (Laulības apliecība vai Dzimtsarakstu nodaļas izziņa); 

 • ja pretendents izglītību ieguvis ārvalstīs - Akadēmiskās informācijas centra izziņa par ārvalstīs iegūtā izglītības dokumenta atbilstību Latvijas piešķirtajam izglītības dokumentam vai grādam; 

 • reģistrācijas maksājuma (35,00 EUR) apliecinošs dokuments (izraksts no bankas konta); 

 • doktorantūras projekta pieteikums. 

Piesakoties studijām elektroniski, pretendents pievieno skenētus dokumentus elektroniskajā pieteikuma anketā. Pirms studiju līguma slēgšanas reflektants uz e-pastu madara.daudzina-suktere@liepu.edu.lv nosūta augstāk minēto dokumentu kopu, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, kā arī vienu portreta foto.  

Iestājpārbaudījumi ir paredzēti attālināti laika posmā no 19. līdz 21. janvārim pēc individuāla grafika, bet līgumu slēgšana, izmantojot drošu elektronisko parakstu,  no 26. līdz 28. janvārim.  

Iestājpārbaudījumi doktora studiju programmā “Mediju māksla un radošās tehnoloģijas: 

 • doktorantūras projekta pieteikums (pieejams šeit); 

 • intervija angļu valodā par pretendenta iesniegtu projekta pieteikumu.  

Papildu informācija par iestājpārbaudījumiem pie programmas direktores prof. Rasas Šmites, rasa@rixc.lv) 

Vairāk par ziemas uzņemšanu skatīt https://www.liepu.lv/lv/279/doktorantura