Jaunumi:

Atpakaļ
IZM, 16.12.2021 16:05

Iespēja pieteikties doktorantūrai Eiropas Universitātes institūtā

Izglītības un zinātnes ministrija informē par iespēju pieteikties doktorantūras studijām Eiropas Universitātes institūtā (EUI), kas atrodas Florencē, Itālijā.

EUI valda intelektuāla gaisotne, tiek piedāvāts plašs klāsts ar semināriem, konferencēm un pasākumiem, kuros piedalās pasaules vadošie zinātnieki, politikas veidotāji un valstu vadītāji. EUI ir pieejama augstas klases pētnieciskā bibliotēka, kā arī Eiropas Savienības vēstures arhīvs. EUI var lepoties ar augstu studiju beidzēju procentuālo rādītāju un laba darba perspektīvām studiju beidzējiem.

Latvija nodrošina vienu stipendiju doktorantūras studijām EUI, kas sedz uzturēšanās, apdrošināšanas un ceļa izdevumus. Stipendija tiek nodrošināta 4 gadus ilgām doktorantūras studijām no 2022./2023. akadēmiskā gada. 

Pētniecība doktorantūras studiju līmenī Eiropas Universitātes institūtā var tikt veikta šādās nozarēs:

Pieteikšanās termiņš: 2022.gada 31.janvāris (dokumenti elektroniski iesniedzami Eiropas Universitātes  institūtam).

Papildu informācija:

Pirms doktorantūras studiju uzsākšanas starp Izglītības un zinātnes ministriju un EUI uzņemto pretendentu doktorantūrā tiek noslēgta vienošanās par studijām institūtā. Lielākas iespējas iegūt stipendiju doktorantūras studijām EUI ir tiem pretendentiem, kuri uzrakstījuši kvalitatīvu un EUI izvirzītajām prasībām atbilstošu pētījuma pieteikumu.

Šobrīd EUI studē pieci doktoranti no Latvijas, kuri studē politikas un sociālās zinātnes, vēstures un tiesību zinātnes programmās. Esošie studenti pozitīvi vērtē institūta materiāltehnisko nodrošinājumu, individuālo pieeju katram doktorantam, daudzveidīgo studentu sociālo dzīvi un iespēju veidot kontaktus ar citu pasaules līmeņa universitāšu doktorantiem un profesoriem. Studentiem ir iespēja līdztekus disertācijas rakstīšanai piedalīties arī citos akadēmiskos projektos, piemēram, datu vākšanā un apstrādē, grāmatu un publikāciju rakstīšanā.