Jaunumi:

Atpakaļ
Ligita Mieze, 18.10.2021 14:05

Radio SWH Spin komandas sastāva atlase Liepājas Universitātē

 AKTIVITĀTES MĒRĶIS:

Radio SWH Spin komandas sastāva atlase tiek īstenota ar mērķi atlases kārtībā izraudzīties aktīvus, mērķtiecīgus un radošus jauniešus (tālāk tekstā – radio personības) darbam Radio SWH Spin ētera studijā Liepājā tādās pozīcijās kā raidījumu vadītājs, raidījumu producents un sociālo tīklu menedžeris.

AKTIVITĀTES UZDEVUMI:

  • • Nodrošināt radio personību regulāru dalību radio dzīvā ētera formāta satura veidošanā un realizēšanā.
  • • Veicināt radio personību izpratni par procesiem radio darbībā un sekmēt līdzdalību novada sabiedriskajā dzīvē.
  • • Nodrošināt radio personību līdzdalības iespējas AS Radio SWH darbībā un veicināt izglītojoša un iedvesmojoša satura nodarbību plānošanu un realizēšanu, mērķtiecīgi atbalstot jauno līderu paaudzi.
  • • Iedvesmot radio personības drosmīgu lēmumu pieņemšanai, veicināt argumentācijas un līderības prasmes.

ATLASES NORISES VIETA UN LAIKS:

Liepājas Universitāte, Lielā iela 14, Liepāja

Otrdiena, 2021. gada 23. novembris plkst.12:00, aktu zāle

ORGANIZATORS:

AS Radio SWH, Ganību Dambis 24D, Rīga

ATLASES UZDEVUMS UN NOTEIKUMI:

Lai piedalītos atlasē, dalībniekam jāsagatavo aptuveni 10 minūšu gara prezentācija brīvi izvēlētā formātā, kas ietver informāciju par sevi kā personību un izvēlētās pozīcijas redzējumu:

  • • raidījuma vadītājs – provizoriskā raidījuma koncepta apraksts;
  • • raidījuma producents – provizoriskā raidījuma koncepta saturs;
  • • sociālo tīklu menedžeris – provizoriskā sociālo tīklu komunikācijas vīzija.

Pēc prezentācijas katram dalībniekam tiks uzdoti žūrijas sagatavoti jautājumi, lai gūtu pārliecību par dalībnieka motivāciju un mērķi attiecībā uz kopīgajiem sasniedzamajiem rezultātiem. Žūrijai ir tiesības atlases norises laikā dalībniekiem dot izpildīt arī papildu uzdevumus, ja uzskatīs to par nepieciešamu.

Dalība atlasē jāapstiprina, nosūtot savu vārdu, uzvārdu, īsu pieteikumu (94 vārdi) uz e-pastu atlase@radioswh.lv līdz 2021. gada 19. novembrim, vēstules tematā norādot “Dalība Radio SWH Spin komandas sastāva atlasē”. Vēstulē jānorāda pozīcija, uz kuru dalībnieks pretendē – raidījuma vadītājs, raidījuma producents vai sociālo tīklu menedžeris.

Dalībnieki prezentācijas var gatavot individuāli vai maksimums 2 (divu) cilvēku sastāvā.

Dalībnieki, kuri būs laikus pieteikušies atlasei, iegūs tiesības atlasē piedalīties kā pirmie, ņemot vērā saņemto e-pastu secību.

Atlasē ierobežotā skaitā varēs piedalīties arī tie dalībnieki, kuri līdz 2021. gada 29. oktobrim nebūs pieteikušies elektroniskā veidā, bet lēmumu piedalīties atlasē būs pieņēmuši spontāni atlases norises dienā. Viņu uzaicinājums piedalīties atlasē notiks rindas kārtībā pēc tam, kad savas idejas būs prezentējuši dalībnieki, kuri pieteikušies elektroniski. Atlases organizators patur arī tiesības atteikt šo dalībnieku noklausīšanos.

DALĪBNIEKI:

Atlasē var piedalīties ikviens Liepājas Universitātes students vecumā no 18-25 gadiem, kurš studē Liepājas Universitātē un uzskata sevi par piemērotu radio darbam, ir aktīvs, mērķtiecīgs un radošs.

Atlases organizators patur tiesības izsludināt plašāka mēroga atlasi Liepājā, gadījumā, ja pirmās kārtas atlasē netiek realizēts vēlamais radio personību skaits.

REZULTĀTU PAZIŅOŠANA:

Atlases rezultātā darbam Radio SWH Spin studijā Liepājā katrā no pozīcijām plānots apstiprināt vairākas radio personības, bet ne vairāk kā 10. Atlases organizators patur tiesības noteikt konkrētu radio personību skaitu pēc atlases veikšanas, ņemot vērā jauniešu atsaucību, potenciālu un atbilstību kritērijiem darbam radio.

Rezultāti tiks paziņoti nedēļas laikā pēc notikušās atlases, personīgi sazinoties tikai ar tiem dalībniekiem, kuri izvēlēti kā piemēroti darbam radio.

Organizators patur tiesības turpināt sadarbību bez dalības atlasē ar jau esošajiem Radio SWH Spin pirmo sezonu komandas dalībniekiem.

ATLĪDZĪBA:

Darbam Radio SWH Spin apstiprinātās radio personības saņems autoratlīdzību.

PERSONAS DATU APSTRĀDE:

Atlases dalībnieks tiek informēts, ka viņa personas dati (vārds, uzvārds) netiks izmantoti citiem nolūkiem, kā tikai atlases dienas kārtības un uzstāšanās secības noteikšanai.

Aktivitātes dalībnieks tiek informēts, ka atlases norises laikā var tikt filmēts un fotografēts. Iegūtie materiāli var tikt izmantoti publicitātes vajadzībām AS Radio SWH interneta mājaslapā un sociālajos tīklos.

Papildu informācija:

Ligita Mieze, Radio SWH Spin projekta vadītāja

ligita@radioswh.lv, T. 27885502