Jaunumi:

Atpakaļ
Madara Daudziņa-Šuktere, 05.07.2021 08:36

Reflektantu vasaras uzņemšana doktora studiju programmās

No 23. līdz 31. augustam Liepājas Universitātē norisināsies uzņemšana doktora studiju programmās “Izglītības zinātnes”, “Valodniecība” un “E-studiju tehnoloģijas un pārvaldība”. Pieteikties doktora studijām iespējams elektroniski, izmantojot saiti e.liepu.lv/doktorantura.

Iesniedzamie dokumenti:

 • pases vai personas apliecības kopija;
 • vidējo izglītību apliecinošs dokuments (kopija);
 • augstāko (bakalaura līmeņa) izglītību apliecinošs dokuments (kopija);
 • maģistra grāda vai tam pielīdzinātu augstāko izglītību apliecinošs dokuments (kopija);
 • maģistra grāda vai tam pielīdzinātu augstāko izglītību apliecinoša dokumenta sekmju izraksts (kopija);
 • reflektanta dzīves gājums (Curriculum Vitae);
 • ja nepieciešams - vārda/ uzvārda maiņu apliecinošs dokuments (Laulības apliecība vai Dzimtsarakstu nodaļas izziņa);
 • ja pretendents izglītību ieguvis ārvalstīs - Akadēmiskās informācijas centra izziņa par ārvalstīs iegūtā izglītības dokumenta atbilstību Latvijas piešķirtajam izglītības dokumentam vai grādam;
 • reģistrācijas maksājuma (30,00 EUR) apliecinošs dokuments (izraksts no bankas konta);
 • iestājpārbaudījumam nepieciešamie materiāli.

Piesakoties studijām elektroniski, pretendents pievieno skenētus dokumentus elektroniskajā pieteikuma anketā, un līdz studiju līgumu slēgšanai uzrāda visu dokumentu oriģinālus, pievienojot vienu fotokartīti (3Í4 cm). Ja studiju līgums tiks parakstīts attālināti ar eParakstu, reflektants pirms studiju līguma slēgšanas uz e-pastu madara.daudzina-suktere@liepu.edu.lv nosūta augstāk minēto dokumentu kopu, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, kā arī vienu portreta foto.

Iestājpārbaudījumi ir paredzēti no 2. līdz 3. septembrim (klātienē vai attālināti, izmantojot platformu Microsoft Teams), bet līgumu slēgšana no 6. līdz 10. septembrim (klātienē vai attālināti, izmantojot drošu elektronisko parakstu).

Iestājpārbaudījumi: 

 • doktora studiju programmā “E-studiju tehnoloģijas un pārvaldība”referāts (10 līdz 15 lpp. apjomā) par izvēlēto pētniecisko tematu vai problēmu e-studiju tehnoloģijās vai e-studiju pārvaldībā vai zinātniska publikācija izvēlētajā apakšnozarē un pārrunas par izvēlētās pētnieciskās problēmas aktualitāti un sociālo nozīmīgumu (papildu informācija – programmas direktore prof. Anita Jansone, anita.jansone@liepu.lv);
 • doktora studiju programmā “Izglītības zinātnes”promocijas darba tēmas pieteikums, izvēlētā darba pamatojums un iestrāde, 5 līdz 10 minūšu ziņojums par paredzamo pētījuma tēmu (papildu informācija – programmas direktore prof. Inta Klāsone, inta.klasone@liepu.lv);
 • doktora studiju programmā “Valodniecība” – referāts (10 līdz 15 lpp. apjomā) vai referāta apjomam līdzvērtīga publikācija (publikāciju kopa) par aktuālu problēmu izvēlētajā valodniecības apakšnozarē un pārrunas par izvēlētās pētnieciskās problēmas aktualitāti un sociālo nozīmīgumu (papildu informācija – programmas direktore asoc.prof. Ieva Ozola, ieva.ozola@liepu.lv).

Vairāk par uzņemšanu doktora studiju programmās skatīt https://www.liepu.lv/lv/279/doktorantura.

Papildu informācija: madara.daudzina-suktere@liepu.edu.lv, tālr. 63407783, 22026079.