Jaunumi:

Atpakaļ
Simona Laiveniece, 01.04.2021 13:04

Tiešsaistes komunikācijas rīku izmantošanas nosacījumi

Tiešsaistes komunikāciju rīku izmantošanas noteikumu studiju procesa nodrošināšanai mērķis ir nodrošināt vienotu kārtību Tiešsaistes rīku izmantošanā, kā arī studējošo informēšanu atbilstoši Eiropas Parlamenta un padomes Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti.

Rektores rīkojums ŠEIT.