Jaunumi:

Atpakaļ
Ilze Magazeina, 25.01.2021 15:15

Informācija absolventiem par diplomu saņemšanu 27. janvārī

Diplomu saņemšanas laiki LiepU foajē (1. stāvs) studiju programmām:

  • “Vadības zinības” no plkst. 10.00 līdz 11.00
  • “Biznesa un organizācijas vadība” no plkst. 11.00 – 11.30
  • “Kultūras vadība” no plkst. 11.30 – 12.00
  • “Skolotājs” no plkst. 12.00-13.00
  • “Pirmsskolas skolotājs” no plkst. 13.00 – 13.30
  • “Sociālais darbinieks” no plkst. 13.30 – 14.00
  • “Datorzinātnes, “Informācijas tehnoloģija” (bakalauri), “Informācijas tehnoloģija” (maģistri) no plkst. 14.00 – 14.30
  • “Ekotehnoloģija” no plkst. 14.30 -15.00

Svarīgi!!

® Diplomu var saņemt:

  • personiski, uzrādot pasi vai personas apliecību
  • pilnvarota persona, uzrādot notariāli apstiprinātu pilnvaru un pilnvarotās personas pasi vai personas apliecību

® Ja vēlies diplomu ar LiepU vākiem, līdz 26.01.2021. veic maksājumu uz norādītiem rekvizītiem. LiepU diplomu vāka cena ir 4 EUR.

Rekvizīti:

Liepājas Universitāte
Lielā ielā-14, Liepāja, LV-3401
PVN reģ.Nr.: LV90000036859
Banka: Valsts kase

Swift kods: TRELLV22
Norēķina konts: LV45TREL9150190000000

Maksājuma mērķis: Vārds Uzvārds diploma vāki

®Tie absolventi, kuri nevarēs ierasties 27.01.2021. izņemt savu diplomu, to varēs izdarīt zvanot vai rakstot uz LiepU Studiju daļu (tālr. 63426249 vai e-pasti daina.lasmane@liepu.lv, jana.jansone@liepu.lv)  individuāli vienojoties par konkrētu diploma saņemšanas datumu un laiku.

 Atceries!!

Atrodoties LiepU telpās, nēsā mutes un deguna aizsegus, ievēro divu metru distance starp jebkurām personām, citi Slimības profilakses un kontroles centra ieteikumi Covid-19 ierobežošanai (https://www.spkc.gov.lv/lv/aktualitates-par-covid-19) un  Liepu kārtība “Kārtība Covid-19 ierobežošanai Liepājas Universitātē”  (https://www.liepu.lv/lv/1299/covid-19)