Jaunumi:

Atpakaļ
Gundars Čiževskis, 13.11.2020 09:32

Studenti piedalās Globālās izglītības dienas pasākumā

Liepājas Universitātes Pedagoģijas un sociālā darba fakultāte ir Globālās izglītības dienas sadarbības partneris, kurā piedalās arī studiju programmas Karjeras konsultants studenti.

Globālās izglītības nedēļa ir starptautisks pasākums, ko 20 gadus koordinē Eiropas Padomes Ziemeļu-Dienvidu centrs. Globālās izglītības nedēļā visā Eiropā tiek pievērsta īpaša uzmanība izpratnei par globalizētu pasauli un pilsonisko pozīciju tajā, cieņai pret daudzveidību, starpkultūru komunikācijai un atbildībai par savu rīcību.

Globālās izglītības dienas LU PPMF 2020 programma

Pieteikšanās