Jaunumi:

Atpakaļ
Simona Laiveniece, 05.02.2020 00:00

Jaunas studiju iespējas topošajiem pedagogiem

Sākoties jaunajam studiju gadam, Liepājas Universitātes Pedagoģijas un sociālā darba fakultāte piedāvās jaunas bakalaura un maģistra studiju programmas.

Līdzās jau zināmām un pieprasītām bakalaura studiju programmām kā “Logopēdija” un “Sociālais darbinieks” ir iespēja izvēlēties studiju programmu “Sākumizglītības skolotājs”, pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu “Pirmsskolas skolotājs” vai otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmu “Skolotājs”.

Tiem, kurus interesē maģistra studiju programmas, jaunums būs “Izglītības zinātnes”, bet pastāv arī jau zināmās programmas “Karjeras konsultants”, “Mūzikas terapija” un “Sociālais darbs”.

Vērtējot jaunievedumus, fakultātes dekāne Linda Pavītola uzsver: “Šogad papildus jau esošajām studiju programmām tiek piedāvātas inovatīvas un konceptuāli jaunas studiju programmas skolotāja kvalifikācijas ieguvei, kas pavērs iespēju paplašināt savu zināšanu un prasmju robežas, kā arī būt konkurētspējīgiem speciālistiem Latvijas darba tirgū.”

 Kā īpaši aktuāla tiek piedāvāta viengadīgā studiju programma “Skolotājs”, kas domāta tiem, kam ir jau iegūta augstākā izglītība kādā no jomām un kas vēlas savu profesionālo karjeru turpināt strādājot skolā.