Galerijas

Liepāja LZA
Liepājas Universitātes Informācijas diena 28.01.2012 (2012-01-28)
Jauno mediju mākslas studenti piedāvā projektu „Liepājas Universitāte v.2.0” (2012-01-20)
Nepilna laika bakalaura studiju programmu "Dizains", "Latviešu valodas un literatūras un svešvalodas skolotājs", "Svešvalodu skolotājs" un maģistrantūras studiju programmu "Māksla", "Valodas, literatūras un kultūras didaktika" studentu izlaidums 20.01.2012. (2012-01-20)
Maģistra studiju programmu „Matemātikas un informātikas didaktika”, „Informācijas tehnoloģija” un „Vadības zinības” studentu izlaidums 27.01.2012. (2012-01-27)
Nepilna laika bakalaura studiju programmu „Biznesa un organizāciju vadība”, „Kultūras vadība” un „Vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldības un inženierija” studentu izlaidums 27.01.2012. (2012-01-27)
Liepājas Universitāte iegūst jaunus sadarbības partnerus (2012-01-25)
Neklātienes bakalaura studiju programmas "Skolotājs" apakšvirzienu - "Vēstures un sociālo zinību skolotājs", "Speciālās izglītības skolotājs" un "Pirmsskolas izglītības skolotājs" studentu izlaidums 13.01.2012. (2012-01-13)
Neklātienes bakalaura studiju programmu "Sociālais pedagogs" un "Sociālais darbinieks" studentu izlaidums 13.01.2012. (2012-01-13)
LiepU viesojas amerikāņu aktrise un dramaturģe Leslija Ora ar savu izradi “Roku rokā” (2012-01-16)
Liepājas Universitātē noslēdzas bezdarbnieku un darba meklētāju apmācības (2012-01-12)
Dzejnieks Olafs Gūtmanis parakstās Liepājas Universitātes Goda grāmatā (2012-01-11)
LiepU Ziemassvētku balle (2011-12-14)