Galerija

Dr.psych.prof.Markusa Štuka (Leipcigas Universitāte) viesošanās LiepU ar semināru "Empātiskā pedagoģija.Biodanza iespējas mūsdienu pedagoģijā"