Galerija

Liepājas Universitātes lektores VELGAS LAUGALES promocijas aizstāvēšana darba filoloģijas doktora grāda iegūšanai