Galerija

Latvijas Universitātes SPPI un augstskolu administrācijas pārstāvju tikšanās